Бухгалтерія PROFI Модуль 5

Напишіть кроли вам зручно отримати дзвінок

Заповніть опитувальник і отримайте безкоштовну консультацію і детальну письмову інформацію від нашого фахівця про умови надання послуг з бухгалтерського обліку

Тренінгова програма: Практична бухгалтерія від “чайника” до Profi”

зареєструйтеся за цим посиланням

Зареєструватися за багатоканальним номером +38 (032) 247-11-47

або написавши за  адресою  apb@zkg.ua

Бухгалтерія PROFI

Модуль 5  

Формати проведення: в аудиторії за адресою м. Львів вул. Пасічна 93Б, або онлайн трансляція по всій Україні

 

Мета: навчитись застосовувати вимоги ПСБО на практиці, аналізувати, вибирати і застосовувати оптимальні правила для конкретних операцій. Отримані знання та навички будуть дуже корисні при обчисленні податку на прибуток за 2015 рік. Бухгалтери отримають практичні поради та напрацьовані бухгалтерські прийоми.

Тривалість: 40 академічних годин (10 занять по 4 академічні години)

Місце проведення: в аудиторії за адресою м. Львів вул. Пасічна 93Б, або онлайн трансляція по всій Україні

Час проведення занять: понеділок, четвер з 16-00 по 19-30 або  інший гнучкий графік (2 заняття по 90 хвилин + 1 перерва 20 хвилин) 

Короткий опис. Рівень головного бухгалтера. Облік особливих операцій за основними національними стандартами( в т.ч. переоцінка активів, курсові різниці, інфляція, визнання доходів та витрат, фінансові інвестиції, оренда, інвестиційна нерухомість і т.д.) ;  корпоративні права: вихід/вхід засновників, продаж часток, виплата дивідендів; резерви – що відкласти на потім?; фінансові результати та використання прибутку.

         Повний зміст програми 

     Заняття 1  

         

 1. Важливі нюанси застосування П(С)БО-7 : ремонти поточний та капітальний, орендовані основні засоби, переоцінка, ліквідація та продаж, зміна методу амортизації та строку корисного використання.
 2. Про що насправді говорить «туманний» ПСБО 28 «Зменшення корисності активів». У яких випадках його застосовувати та як він може пригодитися при визначенні бази оподаткування податком на прибуток

        Заняття 2 

             

 1. Особливості складання та подання звітності згідно НСБО 1, П(С)БО-
 2. П(С)БО-20 “Консолідована фінансова звітність”
 3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 22 “Вплив інфляції”
  П(С)БО-24 “Прибуток на акцію”
 4. П(С)БО-23 “Розкриття інформації щодо пов’язаних сторін”
 5. Основні принципи бухгалтерського обліку при складання звітності
 6. Такі різні первинні документи – обов’язкові реквізити як об’єднуючий фактор. В ногу з прогресом: факсиміле, ЕЦП, електронні документи. 

                  Заняття 3 

                       

 1. Особливості визнання в обліку нетипових доходів та витрат згідно П(С)БО-15 «Дохід», П(С)БО-16 «Витрати».
 2. П(С)БО-18 “Будівельні контракти”
 3. Фінансові результати та нерозподілені прибутки (збитки) – операції, що відображаються через кореспонденцію з рахунком «79» та «44». Вплив таких проведень на фінансову звітність. 
 4. Особливості ведення обліку неприбуткових організацій

           Заняття 4

                         

 1. Важливі норми, які випливають із  П(С)БО-32 «Інвестиційна нерухомість» при здачі в оренду основних засобів.
 2. Облік нематеріальних активів за новими правилами: роялті, торгові марки, комп’ютерні програми, доступ до бази даних, гудвіл та інші «винаходи людства». П(С)БО-8
 3. У яких випадках застосовується П(С)БО-27 «Необоротні активи, утримувані для продажу та припинена діяльність».
 4. Уцінка та дооцінка запасів, інші важливі інструменти ПСБО 9 «Запаси».

Заняття 5  

 

 1. Нюанси обліку дебіторської заборгованості: сумнівна та безнадійна заборгованість, списання з балансу та її подальше відновлення. Поточна та довгострокова – яка в тому різниця та на що може вплинути. П(С)БО-10 «Дебіторська заборгованість». Резерв сумнівних боргів – методи та способи створення. Для кого право, а для кого обовязок.
 2. Особливості обліку зобов’язань у залежності від їх виду та специфіки. Списання кредиторки у випадку коли минає термін позовної давності, наслідки. П(С)БО-11 «Зобовязання» .

Заняття 6 

 

 1. П(С)БО-26 “Виплати працівникам”
 2. Створення резерву відпусток, забезпечення гарантійних зобов’язань, забезпечення. «Живі» ситуації у числових прикладах. Просто про складне.
 3. Створення резервного фонду та наслідки його нестворення.
 4. П(С)БО-30 “Біологічні активи”
 5. П(С)БО-33 «Витрати на розвідку запасів корисних копалин»

  Заняття 7  

 

 1. Облік корпоративних прав (статутний капітал): створення; зміна: збільшення, зменшення; вхід, вихід учасників; виплата дивідендів або реінвестиція; купівля-продаж. Підстави для проведення. Облік з двох сторін згідно П(С)БО- 12 «Фінансові інвестиції».
 2. П(С)БО-19 “Об’єднання підприємств”
 3. П(С)БО- «Платіж на основі акцій»
 4. Знайомимось з фінансовими інструментами по ПСБО 13 «Фінансові інструменти»

Заняття 8 

 

 1. Іноземна валюта в обліку по П(С)БО-21 «Вплив змін валютних курсів».
 2. Відсотки по запозиченнях в капіталізації чи у витратах періоду – визначаємо кваліфікаційні активи згідно П(С)БО- 31 «Фінансові витрати»

  Заняття 9 

 

 1. Орендуєте чи здаєте в оренду? Бухгалтерський облік за П(С)БО-14 «Оренда».
 2. Переведення боргу чи переуступка права вимоги у бухгалтерському обліку. Взаємозалік. Бартер.

Заняття 10 

 

 1. Податок на прибуток в бухгалтерському обліку та згідно ПКУ. Відстрочені податкові активи та відстрочені податкові зобов’язання (рахунки «17» та «54») та П(С)БО- 17 «Податок на прибуток».
 2. Облікові політики та облікові оцінки. Як правильно виправити помилки у фінансовій звітності П(С)БО-6

Лектор :

 

Шахно Людмила

2013_12_22_ShahnoL

       CAP, СІРАсудовий експерт , керівник служби контролю фінансів компанії “Західна консалтингова група”. Досвід роботи у сфері бухгалтерського обліку та аудиту – 16 років. Практичний досвід ведення процедури банкрутства. Тренер тематичних тренінгів в сфері обліку та податків. 

ТЕСТИ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ НА МОДУЛЬ 5

 5.1 Виберіть проведення яке відповідає наступній операції. Курс валюти зріс . у підприємства станом на звітну дату є залишок коштів на рахунку.

а) Дт 312 Кт 714

б) Дт 94 Кт 312

в) Дт 311 Кт 312

г) Дт 312 Кт 311

5.2 Є така інформація про дебіторську заборгованість  підприємства станом на 31.12.11 р.

Чиста реалізаційна вартість – 95 000 грн.; Первісна вартість  – 100 000 грн.; Резерв сумнівних боргів  – 5 000 грн. Протягом 2012 року  списано безнадійних боргів на суму 3500 грн. На 31.12.12 р. дебіторська заборгованість становить 90 000 грн. Визначте суму нарахування резерву сумнівних боргів за 2012 рік, якщо коефіцієнт сумнівності становить на 31.12.12 р. – 2%.

а) 1 800 грн.

б) 1 700 грн.

в) 1 500 грн.

г) 300 грн.

5.3 Якщо витрати на транспортування запасів та інші витрати повязані із доведенням запасів до стану, в якому вони придатні для реалізації є суттєвими, то їх  доцільно обліковувати:

а) окремо на аналітичному рахунку «Транспортно-заготівельні витрати» відкритому до відповідного рахунка запасів,

б) включати до витрат періоду

в) віднести до витрат збуту

г) на рахунку 23 «Виробництво»

5.4  Підприємство «А»  обміняло трактор на вантажівку, здійснивши доплату в сумі 10 000 грн. Залишкова вартість трактора 24 000 грн., справедлива 32 000грн. Залишкова вартість вантажівки 30 000 грн., знос 8 000 грн. Чому дорівнює первісна вартість вантажівки, отриманої підприємством «А»?

а) 24 000 грн.

б) 32 000 грн.

в) 42 000 грн.

г) 44 000 грн.

 5.5  Переоцінка необоротних активів в бухгалтерському обліку (виберіть найбільш повну відповідь):

а) проводиться у разі, коли залишкова вартість активу становить менше половини його первісної вартості

б) проводиться у разі, коли індекс інфляції перевищує 1 (одиницю)

в) проводиться у разі, коли залишкова вартість активу суттєво відрізняється від  його справедливої вартості

г) проводиться на підставі акту інвентаризації

ВІДПОВІДІ НА ПИТАННЯ

Про детальні умови тренінгової програми – склад послуг, тривалість, дата, місце проведення, імена тренерів та їх компетенцію, можна дізнатися звернувшись в компанію.

Для реєстрації на тренінги зателефонуйте будь ласка до нас в офіс за телефонами:

+38 (032) 247-11-47

+38 (050) 317-2737

+38 (067) 673-3599

()
Підписатись на наші новини


X