Відновлення бухгалтерського обліку

Відновлення бухгалтерського обліку стосується усіх даних підприємства

Відновлення бухгалтерського обліку покликане упорядкувати бухгалтерський облік на підприємстві до його усталених стандартів. Але до цієї справи потрібен грамотний підхід.

В якому випадку потрібне відновлення бухгалтерського обліку і якими повинні бути його стандарти?

Якщо керівник розуміє, що бухгалтерський облік на підприємстві ведеться неналежним чином у зв’язку зі зміною бухгалтера чи іншими причинами, і хоче вирівняти облік даних, то йому необхідна процедура відновлення. Адже у подальшому може спричинитися колапс у всій діяльності підприємства. Неправильно ведена документація може згубити усі досягнення і результати, напрацьовані роками.

Основними причинами, які спонукають до відновлення бухгалтерського обліку є:

  • зміна облікової політики на підприємстві;
  • зміна керівничого складу чи керівника персонально;
  • зміна бухгалтера чи основного складу бухгалтерії;
  • виникають ситуації, які викликають підозрілість у веденні бухгалтерії;
  • якщо змінився напрямок основної діяльності підприємства.

Стандартами бухгалтерського обліку вважають правила, які регулюють ведення обліку і складання фінансових звітів. Ці дії не мають суперечити закладеним міжнародним стандартам, які, в свою чергу, прийняті для загального користування підприємствами.

В Україні бухгалтерський облік ведеться через призму використання стандартів та плану рахунків бухгалтерського обліку активів, а також усіх зобов’язань і господарських дій, які затверджує Міністерство фінансів України.

Ведення правильного обліку, а при потребі відновлення бухгалтерського обліку згідно із затвердженими положеннями П(С)БО, вимагається Податковим Кодексом України.

Наприклад стаття 44 Податкового кодексу вимагає підтверджувати дані, зазначені у податковій звітності. З метою оподаткування бухгалтери зобов’язані вести облік доходів і витрат, а також показників, що вказують на об’єкт оподаткування з усіма необхідними даними – реєстрами, фінансовою звітністю, іншими документами, передбаченими законодавством.

Як правильно відновити бухгалтерський облік

Щоб діяльність підприємства була прозорою, а бухгалтерський облік дозволяв оперувати усією необхідною інформацією для вчасної і правильної сплати податків та зборів, необхідно його вести правильно. А у разу необхідності відновлення бухгалтерського обліку слід виконати наступні дії:

  • вивчити стан бухгалтерського обліку з усіма особливостями за попередній період;
  • знайти, проаналізувати та оцінити наявні первинні документи, що підтверджують ведення господарської діяльності. Якщо ж документи відсутні, то працювати над їх відновленням та введенням в облік;
  • вивчити та відкоригувати знайдені помилки у веденні обліку;
  • скласти план, за яким проводити відновлення бухгалтерського обліку.

Після відновлення бухгалтерського обліку може надаватися необхідна консультація з приводу подальшого його ведення на підприємстві. Адже кожен керівник має з відповідальністю ставитися до ведення документації на підприємстві, якщо планує його розвиток та бачить перспективи ведення господарської діяльності.

Грамотне ведення бухгалтерії вимагає максимальної відповідальності, але –це гарантія успіху підприємства та його виходу на новий рівень економічного ринку.

()
Підписатись на наші новини


error:
X