ДАТА ВИЗНАННЯ ВИТРАТ ВІДПОВІДНО ДО ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ У 2015 РОЦІ

In: Статті податкова тематика 14 Aug 2015

(Інформація актуальна на 01.01.2015 року)

 

N п/п

Вид витрат

Дата визнання у податковому обліку

1

Витрати, що формують собівартість реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг

(п. 138.4 ПКУ)

Дата визнання доходу від реалізації таких товарів, від виконання робіт, послуг

2

Витрати на виробництво товарів, виконання робіт, надання послуг з довготривалим (більше одного року) технологічним циклом виробництва за умови, що договорами, укладеними на виробництво таких товарів, виконання робіт, надання послуг, не передбачено поетапної їх здачі

(п. 138.2 ПКУ)

У звітному податковому періоді понесення (нарахування)

3

Сума повернення поворотної фінансової допомоги в періоді іншому, ніж була отримана від осіб – не платників податку на прибуток, або осіб, що мають пільги із цього податку

(пп. 135.5.5 ПКУ)

У звітному податковому періоді повернення поворотної фінансової допомоги.

За винятком поворотної фінансової допомоги від засновника/учасника (нерезидента), якщо її повернення буде не пізніше 365 календарних днів із дня її отримання.

4

Нараховані платником податку суми податків та зборів

(пп. 138.5.1 ПКУ)

Останній день звітного податкового періоду, за який проводиться нарахування податкового зобов’язання з податку та збору

5

Витрати у вигляді орендних (лізингових) платежів (без урахування частини лізингового платежу, що надається в рахунок компенсації частини вартості об’єкта фінансового лізингу)

(п. 153.7 ПКУ)

Дата їх нарахування.

6

Витрати платника податку від здійснення кредитно-депозитних операцій, у тому числі субординованого боргу

(пп. 138.5.2 ПКУ)

Дата визнання процентів (комісійних та інших платежів, пов’язаних зі створенням або придбанням кредитів, вкладів (депозитів), визначена згідно з правилами бухгалтерського обліку.

7

Витрати, що пов’язані з ремонтом та поліпшенням об’єктів основних засобів, у тому числі орендованих, у розмірі, що не перевищує 10%сукупної балансової вартості всіх груп основних засобів на початок звітного року

(п. 146.12 ПКУ)

Відносяться до витрат того звітного податкового періоду, в якому такі ремонт та поліпшення були здійснені.

8

Витрати, понесені платником податку, у вигляді благодійних чи інших внесків та/або вартості товарів (робіт, послуг) до неприбуткових організацій

(пп. 138.5.3 ПКУ)

Дата фактичного перерахування таких внесків та/або вартості товарів (робіт, послуг).

9

Суми процентів за борговими цінними паперами, емітованими платником податку

(пп. 153.4.3 ПКУ)

Дата протягом якої була здійснена або мала бути здійснена виплата таких процентів.

10

Застраховані збитки, яких зазнав платник податку у зв’язку з веденням господарської діяльності

(пп. 140.1.6 ПКУ)

Податковий період, в якому він зазнав збитків.

11

Інші витрати

(п. 138.5 ПКУ)

Дата здійснення витрат

Підписатись на наші новини


X