ДАТА ВИЗНАННЯ ДОХОДУ ВІДПОВІДНО ДО ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ У 2015 РОЦІ

In: Статті податкова тематика 14 Aug 2015

(Інформація актуальна на 01.01.2015 року)

 

N п/п

Вид доходів

Дата визнання у податковому обліку

1

Дохід від реалізації товарів

(п. 137.1 ПКУ)

Дата переходу покупцеві права власності на товар.

2

Дохід від надання послуг та виконання робіт

(п. 137.1 ПКУ)

Дата складення акта або іншого документа, оформленого відповідно до вимог чинного законодавства, який підтверджує виконання робіт або надання послуг.

3

Дохід від продажу товарів за договором комісії (агентським договором) платником податку – комітентом

(п. 137.5 ПКУ)

Дата продажу товарів, що належать комітенту, яка зазначена у звіті комісіонера (агента).

 

4

Дохід від торгівлі товарами або послугами з використанням автоматів із продажу товарів (послуг) чи іншого подібного обладнання, що не передбачає наявності РРО, контрольованого уповноваженою на це фізичною особою

(п. 137.6 ПКУ)

Дата вилучення з таких автоматів або подібного обладнання грошової виручки.

5

Дохід від торгівлі товарами, виконання робіт, надання послуг, що здійснюються з використанням кредитних або дебетових карток, дорожніх, комерційних, іменних або інших чеків

(п. 137.7 ПКУ)

Дата оформлення відповідного рахунка (розрахункового документа).

6

Дохід від виготовлення товарів, виконання роботи, надання послуги з довготривалим (більше одного року) технологічним циклом виробництва та якщо договорами, укладеними на виробництво таких товарів, виконання робіт, надання послуг, не передбачено поетапного їх здавання

(п. 137.3 ПКУ)

У кожному звітному податковому періоді, відповідно до ступеня завершеності виробництва (операції з надання послуг).

7

Дохід у вигляді орендних/лізингових платежів (без урахування частини лізингового платежу, що надається в рахунок компенсації частини вартості об’єкта фінансового лізингу) за майно, що передано платником податку в оренду/лізинг, ліцензійних платежів (у тому числі роялті) за користування об’єктами інтелектуальної власності

(п. 137.11, п. 153.7 ПКУ)

Дата нарахування таких доходів, яка встановлена відповідно до умов укладених договорів.

8

Дохід від передачі майна у фінансовий лізинг (оренду)

(п. 153.7 ПКУ)

Дата передачі майна.

9

Суми поворотної фінансової допомоги, отриманої платником податку у звітному податковому періоді, що залишаються неповерненими на кінець такого звітного періоду, від осіб, які не є платниками цього податку (в тому числі нерезидентів), або осіб, які мають пільги з цього податку

(пп. 135.5.5 ПКУ)

 

Звітний період, в якому одержана така поворотна фінансова допомога.

За винятком поворотної фінансової допомоги, отриманої від засновника/учасника (в тому числі нерезидента) такого платника податку, у випадку повернення такої допомоги не пізніше 365 календарних днів з дня її отримання.

10

Дохід від продажу іноземної валюти

(п. 137.12 ПКУ)

Дата переходу права власності на іноземну валюту.

11

Суми штрафів та/або неустойки чи пені, отримані за рішенням сторін договору або відповідних державних органів, суду

(137.13 ПКУ)

Дата їх фактичного надходження.

 

12

Суми безповоротної фінансової допомоги та безоплатно отримані товари (роботи, послуги)

(п. 137.10 ПКУ)

Дата фактичного отримання платником податку товарів (робіт, послуг) або дата надходження коштів на банківський рахунок чи в касу платника податку.

13

Дохід платника податку від проведення кредитно-депозитних операцій

(п. 137.8 ПКУ)

Дата визнання процентів (комісійних та інших платежів, пов’язаних зі створенням або придбанням кредитів, вкладів (депозитів), визначена згідно з правилами бухгалтерського обліку.

14

Цільове фінансування з бюджету або соцфондів на капітальне фінансування

(пп. 137.2.1 ПКУ)

При нарахуванні амортизації на об’єкти, придбані за ці кошти.

15

Цільове фінансування з бюджету або соцфондів для компенсації витрат (збитків), яких зазнало підприємство, та фінансування для надання підтримки підприємству без установлення умов витрачання таких коштів на виконання в майбутньому

(пп. 137.2.2 ПКУ)

Дата його фактичного отримання.

16

Інше цільове фінансування з бюджету або соцфондів

(пп. 137.2.3 ПКУ)

Протягом тих періодів, у яких були здійснені витрати, пов’язані з виконанням умов цільового фінансування.

17

Доходи від страхової діяльності

(п. 137.14 ПКУ)

Дата виникнення відповідальності платника податку-страховика перед страхувальником за укладеним договором, незалежно від порядку сплати страхового внеску, визначеного у відповідному договорі

18

Дохід за договорами довгострокового страхування життя та іншими та іншими договорами страхування, укладеними на строк більше одного року, договорами страхування, укладеними відповідно до Закону України “Про недержавне пенсійне забезпечення”

(п. 137.15 ПКУ)

Дата виникнення права на отримання чергового страхового внеску відповідно до умов договорів

19

Сума страхового відшкодування

(пп. 140.1.6 ПКУ)

Дата отримання страхового відшкодування

20

Доходи від надання житлово-комунальних послуг

(п. 13 підрозд. 4 розд ХХ ПКУ)

Дата надходження коштів від споживача на банківський рахунок або в касу платника податку.

21

Доходи спеціалізованих експлуатуючих підприємств у вигляді вартості безоплатно отриманих об’єктів енергопостачання, газо- і теплозабезпечення, водопостачання, каналізаційних мереж, визначеної на рівні звичайної ціни, що були побудовані споживачами на вимогу спеціалізованих експлуатуючих підприємств згідно з технічними умовами на приєднання до вказаних мереж або об’єктів

(п. 137.17 ПКУ)

 

Одночасно з нарахуванням амортизації

22

Доходи власника іпотечного сертифіката участі за операціями з таким іпотечним сертифікатом

(п. 137.9 ПКУ)

Дата нарахування протягом звітного періоду доходу за консолідованим іпотечним боргом (зменшеним на суму винагороди за управління та обслуговування іпотечних активів).

23

Сума процентів за цінними паперами, придбаними платником податку з метою їх продажу або утримання до дати погашення

(п. 137.18 ПКУ)

Дата коли була здійснена або мала бути здійснена виплата таких процентів згідно з умовами випуску таких цінних паперів.

24

Інші доходи

(п. 137.16 ПКУ)

Дата їх виникнення згідно з положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.

Підписатись на наші новини


X