Експрес аудит

Експрес аудит – швидка та економна перевірка

Україна, як і багато провідних країн світу, представлена різними аудиторськими фірмами. Тут установи, приміром у місті Львів, замовляють експрес аудит, якщо потрібно провести оперативну та коротку перевірку. Цій перевірці підлягає діяльність підприємства

повністю або окрема її ділянка. Такий вид перевірки, як експрес аудит доцільний в тих випадках, коли організація не має на меті проведення обов’язкового аудиту. Загальний час перевірки складає від трьох до п’яти днів. Це є основною його перевагою, окрім того аудитор по мінімуму втручається у роботу бухгалтерії.

Експрес аудит доцільно проводити, коли змінюється керівник, перед серйозною угодою чи при отриманні кредиту або інвестицій.

Згідно отриманих результатів перевірки керівництво компанії приймає рішення щодо її подальшого розвитку та усунення знайдених проблем.

Ведення бухгалтерського обліку вимагається чинним законодавством

Усі юридичні особи будь-якої форми власності повинні вести бухгалтерський облік своєї діяльності. Бухгалтерський облік відіграє моніторингову роль у відображенні господарської діяльності для різних користувачів До нього входять дані з усіх видів діяльності різних робочих процесів та результатів діяльності. Бухгалтерський облік включає статистичний, оперативний, податковий, фінансовий обліки.

Ведення бухгалтерського обліку передбачає здійснення процесу реєстрації, узагальнення, зберігання та подальшої передачі інформації користувачам, про ведення певної діяльності. Важливість бухгалтерського обліку полягає у безперервності процесу, завдяки якому можна проаналізувати дані за певний період.

Серед функцій у веденні бухгалтерського обліку основними є інформаційна, аналітична та оціночна. Завдяки інформаційній функції у будь-який час можна дізнатися про фінансовий стан організації і її діяльність. Оціночна функція допомагає контролювати ефективне використання наявних ресурсів згідно законодавства та внутрішніх правил.

Третя функція бухгалтерського обліку – це аналітичне зведення даних щодо економічних показників підприємства, оборотів ресурсів та загальних результатів діяльності.

()
Підписатись на наші новини


X