Дайджест нoвин закoнoдавства і практики за періoд з 05.06.2017 пo 11.06.2017 РУБРИКА “ПІДПРИЄМНИЦТВO І ПРАВO”   Дізнатися про заходи державного контролю можна в Інтернеті Порядок функціонування інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю), внесення відомостей в неї і терміни розміщення цих відомостей затверджено постановою Кабміну від 24 травня 2017 року № 387, яка набрала чинності 8 червня. Зокрема, система забезпечує доступ громадськості, суб’єктів господарювання, органів державної влади, органів місцевого самоврядування до інформації про заходи державного нагляду (контролю) через Інтернет. Система призначена для автоматизованого виявлення суб’єктів господарювання, які на відповідний плановий період включені в річні плани здійснення заходів державного нагляду (контролю) одночасно декількох органів державного нагляду (контролю), і формування проекту плану здійснення комплексних заходів державного нагляду (контролю) на плановий період. В системі передбачений пошук за ключовими словами в полях опису найменування або ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ юридичних осіб та ПІБ фізичних осіб – підприємців. Також передбачена класифікація і пошук заходів державного нагляду (контролю) за формою їх проведення. Постанова КМУ від 24.05.2017 р. № 387 «Про Порядок функціонування інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю), внесення відомостей до неї та строки розміщення цих відомостей»   Форс-мажор для відстрочки грошових зобов’язань підтверджується сертифікатом ТПП Кабмін привів у відповідність до законодавства постанову про перелік обставин, […]

Дайджест нoвин закoнoдавства і практики за періoд з 08.05.2017 пo 14.05.2017 РУБРИКА “ПІДПРИЄМНИЦТВO І ПРАВO”   Кабмін передає Мінекономрозвитку функції Державної служби інтелектуальної власності України Уряд уповноважив Мінекономрозвитку видавати всі охоронні документи (патенти, свідоцтва) в сфері інтелектуальної власності. Раніше цю фукнцію виконувала Державна служба інтелектуальної власності України. Таке рішення є черговим кроком до створення Національного органу інтелектуальної власності (НОІВ) відповідно до Плану пріоритетних дій Уряду на 2017 рік і Концепцією реформування державної системи правової охорони інтелектуальної власності. Створення цього органу передбачає послідовне реформування сфери інтелектуальної власності, що повинно привести до розвитку національної системи охорони інтелектуальної власності. НОІВ буде виконувати функції з видачі патентів (свідоцтв) за принципом «єдиного вікна» на основі кращих європейських і світових практик, а Мінекономрозвитку повинне забезпечити формування єдиної державної політики у сфері інтелектуальної власності. Відповідну постанову про передачу функцій Державної служби інтелектуальної власності України Мінекономрозвитку прийнято на засіданні Кабміну 11 травня і вступить в силу з дня його офіційного опублікування. Урядовий портал, рубрика «Новини», підрубрика «Уряд уповноважив Мінекономрозвитку видавати охоронні документи (патенти, свідоцтва) у сфері інтелектуальної власності» від 11.05.2017 року Нарешті остаточно визначено товари, які можна продавати тільки через РРО Діє перелік груп технічно складних побутових товарів, при продажі яких обов’язкове застосування РРО. Обов’язковість застосування РРО при […]

Дайджест новин законодавства і практики за період з 01.05.2017 по 07.05.2017 РУБРИКА “ПОДАТКИ І ОБЛІК”   Складення податкової накладної на частковий аванс та подальше  постачання послуги Податківці роз’яснили порядок виписки податкової накладної у разі отримання часткового авансу за послугу.  Відповідно до пункту 201.7 ст. 201 ПКУ та п. 18 Порядку N 1307 податкова накладна складається на кожне повне або часткове постачання товарів/послуг, а також на суму коштів, що надійшли на поточний рахунок як попередня оплата (аванс). При цьому податкова накладна повинна містити ідентичні показники (номенклатуру товарів/послуг продавця, одиниці виміру товару/послуги, кількість, ціну поставки одиниці товару/послуги) тим, що вказані в первинних документах та в частині, яка оплачена контрагентом-покупцем або яка фактично виконана постачальником послуг. До графи 6 “Кількість (об’єм, обсяг)” податкової накладної вносяться дані щодо кількості (об’єму, обсягу) постачання товарів/послуг. У разі складання податкової накладної на повне постачання послуги або на суму коштів, що надійшла на поточний рахунок як попередня оплата (аванс) у повному обсязі, у графі 6 податкової накладної зазначається “1”. У разі складання податкової накладної на часткове постачання послуги або у разі отримання суми попередньої оплати у частковому розмірі договірної вартості послуги у графі 6 зазначається відповідна частка наданої (оплаченої) послуги у вигляді десяткового дробу. Тому складання податкових накладних […]

Дайджест новин законодавства і практики за період з 24.04.2017 по 30.04.2017 РУБРИКА “ПОДАТКИ І ОБЛІК”   Яку адресу слід вказати ФОП-у у заяві про застосування спрощеної системи, якщо він не має постійного місця здійснення підприємницької діяльності Роз’яснення податківців стосується підприємця, який торгує на ярмарку. Дане роз’яснення цілком підійде й тим хто здійснює перевезення чи інші види діяльності без прив’язки до конкретного місця здійснення підприємницької діяльності. Фізична особа — підприємець, яка самостійно виявила бажання провадити діяльність на спрощеній системі оподаткування, повинна дотримуватися вимог ст. 298 ПКУ та зазначати в заяві про застосування спрощеної системи оподаткування обов’язкові відомості, у т.ч. «Місце провадження господарської діяльності». У разі провадження діяльності з надання послуг у заздалегідь не визначених місцях, фізична особа — підприємець — платник єдиного податку в рядку 7 Заяви зазначає: «Надання послуг на території України» або вказує конкретну територію (місто чи область), на якій таким платником єдиного податку надаватимуться послуги. Підрубрика 107.01 «ЗІР» Позиція Мінфіну щодо накладення штрафних санкцій за несвоєчасну реєстрацію податкових накладних У відповідь на лист ДФСУ від 03.03.2017 р. № 709/4/99-99-15-03-02-15, мінфінівці підтвердили, що штрафу – бути. Роз’яснивши, що у разі порушення платником податку граничного строку реєстрації або відсутності реєстрації в ЄРПН податкових накладних, складених при визначенні податкових зобов’язань з […]

Дайджест нoвин закoнoдавства і практики за періoд з 24.04.2017 пo 30.04.2017 РУБРИКА “ПІДПРИЄМНИЦТВO І ПРАВO”   Визначено порядок проведення перевірок інспекторами праці Постанова Кабміну «Деякі питання реалізації статті 259 Кодексу законів про працю України та статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» прийнято на засіданні Уряду 26 квітня. Згідно з цією постановою, державний контроль за дотриманням законодавства про працю здійснюється у формі проведення інспекційних відвідувань і невиїзних інспекцій інспекторами праці: Державної служби праці та її територіальних органів; виконавчих органів міських рад міст обласного значення та сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад (з питань своєчасної і в повному обсязі оплати праці, дотримання мінімальних гарантій в оплаті праці, оформлення трудових відносин). Інспекційні відвідування проводяться: за зверненням працівника про порушення щодо нього законів про працю; за зверненням фізичної особи, щодо якої порушено правила оформлення трудових відносин; за рішенням керівника органу контролю про проведення інспекційних відвідувань з питань виявлення неоформлених трудових відносин, прийнятим за результатами аналізу інформації, отриманої із засобів масової інформації та інших джерел. Також перевірка може проводитися за рішенням суду, з повідомленням правоохоронних органів про порушення законодавства про праці. Перевірка може проводитися на підставі інформації: Держстату, Державної фіскальної служби, Пенсійного фонду, профспілок. Про проведення інспекційного відвідування інспектор праці повідомляє […]

Дайджест нoвин закoнoдавства і практики за періoд з 17.04.2017 пo 23.04.2017 РУБРИКА “ПІДПРИЄМНИЦТВO І ПРАВO”   За вимогу про використання печатки – штраф Використання печатки в господарській діяльності – виключно право, а не обов’язок суб’єкта господарювання. Відбиток печатки не може бути обов’язковим реквізитом будь-якого документа, який подається до державного органу. Копія документа вважається завіреної, якщо на даній копії проставлена підпис уповноваженої особи такого суб’єкта господарювання або особистий підпис ФОП. Орган державної влади або орган місцевого самоврядування не має права вимагати від суб’єкта господарювання відбитка печатки на документі або нотаріального засвідчення вірності копії документа (у разі, якщо останнє не встановлено законом). Ця вимога тягне за собою накладення штрафу від 50 до 100 НМДГ (850-1700 грн). Закон № 1982 VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання печаток юридичними особами та фізичними особами – підприємцями» опублікований в «Голосі України» № 71 за 19 квітня і набуває чинності через три місяці після опублікування, тобто 19 липня 2017 року. Закон України від 23.03.2017 року № 1982-VIII № 1982 VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання печаток юридичними особами та фізичними особами – підприємцями» Банки зобов’язані приймати ID-карти НБУ ознайомить співробітників, відповідальних за роботу з клієнтами, зі змінами […]

Дайджест новин законодавства і практики за період з 27.03.2017 по 02.04.2017 РУБРИКА “ПОДАТКИ І ОБЛІК”   Неприбутківці «пусту» звітність можуть не подавати Фіскали роз’яснили, що неприбуткові установи та організації, визначені п. 133.4 ст. 133 ПКУ, мають право не подавати до контролюючих органів звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації та фінансову звітність у разі відсутності об’єктів оподаткування або показників, які підлягають декларуванню відповідно до вимог ПКУ, у тому числі у фінансовій звітності, оскільки вона подається як додаток до податкової декларації з податку на прибуток (звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації) та є її невід’ємною частиною. На практиці, зазвичай рідкісною є ситуація коли у фінансовій звітності відсутні показники. Крім того, фіскали займають таку позицію, що відсутність показника, якраз і  є показником для декларування. Тому, будьте уважні з висновками. Лист ДФС від 16.03.2017 р. N 5264/6/99-99-15-02-02-15 Шведський стіл для працівників – в студію У випадку організації шведського столу для працівників, у підприємства –роботодавця, постає питання оподаткування цієї операції – податком на додану вартість, ЄСВ, ПДФО та військового збору. Аргументи та висновки фіскалів наступні. Щодо ПДФО та військового збору Відповідно до п.п. 163.1.1 п. 163.1 ст. 163 об’єктом оподаткування фізичної особи – резидента є загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід, до якого включається […]

Дайджест новин законодавства і практики за період з 13.03.2017 по 19.03.2017 РУБРИКА “ПОДАТКИ І ОБЛІК”   Ставка ПДФО не залежить від того «ЗА ЯКІ ПЕРІОДИ» відбувається виплата дивідендів Податківці слушно роз’яснили, що ставка оподаткування ПДФО, яку застосовує податковий агент при виплаті дивідендів має відповідати розміру ставки, яка діє на дату такого нарахування. Саме тому, платник єдиного податку , який нараховує дивіденди засновникам – фізичним особам за період 2015- 2016 років, має утримати з таких дивідендів ПДФО у розмірі 18% та військовий збір у розмірі 1,5%. Принагідно додамо, що норма щодо застосування половинного розміру ставки ( 9%) при нарахуванні дивідендів фізичним особам юридичними особами – спрощенцями – так і не запрацювала. Причиною тому, є застереження у Законі від 21 грудня 2016 року № 1797-VIII , що пункт 76 у якому йдеться про застосування половинного розміру ставки ПДФО податковими агентами – спрощенцями запрацює лише після набрання чинності закону про податкову міліцію. А останній так наразі і не з’явився на світ. Лист ДФСУ від 27.02.2017 р. N 4055/6/99-99-13-02-03-15 Яку ставку ПДФО слід застосувати сільськогосподарському підприємству при виплаті дивідендів При виплаті дивідендів фізичній особі ставка ПДФО  залежить від податкового статусу с/г підприємства. Якщо емітентом виступає с/г, що перебуває на загальній системі оподаткування – ставка […]

Дайджест нoвин закoнoдавства і практики за періoд з 13.03.2017 пo 19.03.2017 РУБРИКА “ПІДПРИЄМНИЦТВO І ПРАВO”   Кабмін скасував понад 120 застарілих регуляторних актів Як уже зазначалось, 10 березня Кабмін провів «дерегуляторний» день – було скасовано понад 120 нормативно-правових актів у різних сферах господарської діяльності, які не відповідали вимогам Закону «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», але залишалися в силі і діяли на всій території України, встановлюючи додаткові регуляторні бар’єри. На даний момент відомо, що скасовані: Постанова Кабінету Міністрів від 14.12.2001 № 1294, якою затверджено Порядок здійснення державного геологічного контролю; Постанова Кабінету Міністрів від 15.02.1999 № 189, якою затверджено Порядок здійснення державного нагляду в електроенергетиці; Наказ Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 19.02.2002 № 37, яким затверджені Правила приймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації населених пунктів України, а також Інструкція про встановлення та стягнення плати за скид промислових та інших стічних вод в системи каналізації населених пунктів; Наказ Мінприроди від 24.12.2001 № 485 «Єдине міжвідомче керівництво по організації та здійсненню державного моніторингу вод». З питань охорони праці: Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 18.06.2007 № 132 «Про затвердження Правил будови і безпечної експлуатації […]

Підписатись на наші новини

error: