Основи бухгалтерського обліку Модуль 2

Напишіть кроли вам зручно отримати дзвінок

Заповніть опитувальник і отримайте безкоштовну консультацію і детальну письмову інформацію від нашого фахівця про умови надання послуг з бухгалтерського обліку

Тренінгова програма “Бухгалтерія для початківців”

зареєструйтеся за цим посиланням

Зареєструватися за багатоканальним номером +38 (032) 247-11-47

або написавши за  адресою apb@zkg.ua

Модуль 2 “Основи бухгалтерського обліку”

Мета: отримати знання з основ бухгалтерського обліку та навики обліку найпростіших господарських операцій.

Тривалість: 20 академічних годин (5 занять по 4 академічні години)

Короткий опис. Основи бухгалтерського обліку  та практичне застосування норм обліку. Вивчення рахунків бухгалтерського обліку; принцип подвійного відображення; відображення  найпростіших операцій за допомогою бухгалтерських проведень. Складання облікових регістрів. Нарахування зносу основних засобів. Методи списання ТМЦ. Готівкові та безготівкові розрахунки. Розрахунки з підзвітними особами. Правила нарахування заробітної плати.

Повний зміст програми

№ п/п Назва теми Тривалість(акад. год.)
1. Нормативна база: ЗУ «Про бухгалтерський облік»; План рахунків та Інструкція про його застосування. ПСБО. Облікова політика. 4
2. Основи  теорії бухгалтерського обліку. Подвійний запис. Аналіз рахунку; журнали – ордери та оборотно-сальдові відомості. 4
3. Операції придбання основних засобів, матеріалів, товарів, послуг. Облік розрахунків з постачальниками. 2
4. Методи нарахування зносу основних засобів. 1
5. Методи списання товарно-матеріальних цінностей. 1
6. Операції з  продажу готової продукції,товарів, послуг. Облік розрахунків з покупцями. 2
7. Готівкові та безготівкові розрахунки. Облік операцій з підзвітними особами. 2
8. Нарахування заробітної плати. Основні правила та принцип обчислення. 4

ТЕСТИ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ НА МОДУЛЬ 2

2.1  Яка з наведених статей не є активом?

а) витрати майбутніх періодів

б) запаси

в) аванси постачальникам

г) нерозподілений прибуток

2.2 Активні рахунки – це рахунки, призначені:

а) для обліку капіталу

б) для обліку зобов’язань перед кредиторами

в) для обліку майна

г) для обліку доходів та фінансових результатів

2.3  Основні засоби та інше необоротні  матеріальні активи згідно ПСБО це:

а) активи, які підприємство утримує з метою використання  (експлуатації)  менше 1 року

б) активи, які підприємство утримує з метою використання  (експлуатації)  більше 1 року

в) активи, які підприємство утримує з метою використання  (експлуатації)  більше 1 року (або операційного циклу, якщо він довший ніж 1 рік)

г) оборотні активи, які підприємство утримує з метою використання  (експлуатації)  більше 1 року та більше  2500 грн.

2.4 При якому з методів списання запасів, їхня вартість на дату складання балансу буде найбільш близькою до поточних цін:

а) метод середньозваженої собівартості

б) метод нормативних затрат

в) метод ФІФО

г) метод ідентифікованої собівартості

2.5 Дебіторська заборгованість це (виберіть найбільш повну відповідь):

а) сума заборгованості дебіторів підприємству на певну дату

б) сума заборгованості підприємства перед дебіторами на певну дату

в) сума заборгованості дебіторів підприємству на певну дату по оплаті за товари

г) сума заборгованості покупців за товари

ВІДПОВІДІ НА ПИТАННЯ

Про детальні умови тренінгової програми – склад послуг, тривалість, дата, місце проведення, імена тренерів та їх компетенцію, можна дізнатися звернувшись в компанію.

Для реєстрації на тренінги зателефонуйте будь-ласка до нас в офіс за телефонами:

+38 (032) 244-4004 (багатоканальний)

+38 (050) 317-2737 МТС

+38 (067) 673-3599 КИЇВСТАР

()
Підписатись на наші новини

error: