Основи бухгалтерського обліку Модуль 2

Напишіть кроли вам зручно отримати дзвінок

Заповніть опитувальник і отримайте безкоштовну консультацію і детальну письмову інформацію від нашого фахівця про умови надання послуг з бухгалтерського обліку

Тренінгова програма “Бухгалтерія для початківців”

зареєструйтеся за цим посиланням

Зареєструватися за багатоканальним номером +38 (032) 247-11-47

або написавши за  адресою apb@zkg.ua

Модуль 2 “Основи бухгалтерського обліку”

Мета: отримати знання щодо основних принципів та правил бухгалтерського обліку;  розрахунку та обліку найпростіших господарських операцій. Зрозуміти основні інструменти обліку та порядок їх застосування в роботі.

Тривалість: 20 академічних годин (5 занять по 4 академічні години)

Короткий опис. Основи бухгалтерського обліку та практичне застосування норм обліку. Нормативні акти, що регулюють діяльність у сфері обліку. Основні стандарти та правила формування облікової політики на підприємстві (надання рекомендацій щодо написання чи коригування облікових політик учасників курсу). Застосування рахунків бухгалтерського обліку або як будується проведення. Що таке принцип подвійного відображення. Найпростіші операції – обліковуємо за допомогою бухгалтерських проведень. Складання облікових регістрів. Методи амортизації основних засобів та приклади нарахування зносу основних засобів. Методи списання ТМЦ та приклади розрахунків. Готівкові та безготівкові розрахунки, розрахунки з підзвітними особами – базові моменти, що необхідно знати. Основні (базові) правила нарахування заробітної плати та практичні розрахунки. Отримання базових знань щодо дотримання основних вимог щодо трудового законодавства. Застосування соціальної пільги. Приклади розрахунку лікарняних та відпускних.

Повний зміст програми

№ п/п

Назва теми

Тривалість

(академ.  год.)

1.

Нормативна база: ЗУ «Про бухгалтерський облік»; План рахунків та Інструкція про його застосування. Національні стандарти бухгалтерського обліку. Основні принципи створення облікової політика. Аналіз існуючих облікових політик учасників курсу.

4

2.

Основи  теорії бухгалтерського обліку. Ази та правила бухгалтерського обліку: все що треба знати для старту та розуміння як діє облік в цілому. Подвійний запис – не подвійний облік, або чому все сходиться? Аналіз рахунку бухгалтерського обліку – як інструменту для відображення операцій підприємства. Журнали – ордери та оборотно-сальдові відомості.

4

3.

Відображення в обліку операцій з придбання:

  • основних засобів, введення в експлуатацію, списання;
  • сировини, матеріалів, передачу у виробництво чи списання;
  • товарів, послуг. Облік розрахунків з постачальниками.

2

4.

Методи нарахування зносу основних засобів та практичні розрахунки. Відображення в бухгалтерському обліку.

1

5.

Методи списання товарно-матеріальних цінностей та відображення в обліку підприємства.

1

6.

Операції з  продажу готової продукції,товарів, послуг. Облік розрахунків з покупцями. Варіанти із застосуванням рахунків по розрахунках за авансами.

2

7.

Готівкові та безготівкові розрахунки – відображаємо вчасно та достовірно. Облік операцій з підзвітними особами.

2

8.

Нарахування заробітної плати. Основні правила та принцип обчислення податків. Нарахування відпускних, лікарняних. Основні правила дотримання вимог трудового законодавства.

4

ТЕСТИ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ НА МОДУЛЬ 2

2.1  Яка з наведених статей не є активом?

а) витрати майбутніх періодів

б) запаси

в) аванси постачальникам

г) нерозподілений прибуток

2.2 Активні рахунки – це рахунки, призначені:

а) для обліку капіталу

б) для обліку зобов’язань перед кредиторами

в) для обліку майна

г) для обліку доходів та фінансових результатів

2.3  Основні засоби та інше необоротні  матеріальні активи згідно ПСБО це:

а) активи, які підприємство утримує з метою використання  (експлуатації)  менше 1 року

б) активи, які підприємство утримує з метою використання  (експлуатації)  більше 1 року

в) активи, які підприємство утримує з метою використання  (експлуатації)  більше 1 року (або операційного циклу, якщо він довший ніж 1 рік)

г) оборотні активи, які підприємство утримує з метою використання  (експлуатації)  більше 1 року та більше  2500 грн.

2.4 При якому з методів списання запасів, їхня вартість на дату складання балансу буде найбільш близькою до поточних цін:

а) метод середньозваженої собівартості

б) метод нормативних затрат

в) метод ФІФО

г) метод ідентифікованої собівартості

2.5 Дебіторська заборгованість це (виберіть найбільш повну відповідь):

а) сума заборгованості дебіторів підприємству на певну дату

б) сума заборгованості підприємства перед дебіторами на певну дату

в) сума заборгованості дебіторів підприємству на певну дату по оплаті за товари

г) сума заборгованості покупців за товари

ВІДПОВІДІ НА ПИТАННЯ

Про детальні умови тренінгової програми – склад послуг, тривалість, дата, місце проведення, імена тренерів та їх компетенцію, можна дізнатися звернувшись в компанію.

Для реєстрації на тренінги зателефонуйте будь-ласка до нас в офіс за телефонами:

+38 (032) 244-4004 (багатоканальний)

+38 (050) 317-2737 МТС

+38 (067) 673-3599 КИЇВСТАР

()
Підписатись на наші новини


error: