На “ТИ” з БухОбліком Модуль 3

Напишіть кроли вам зручно отримати дзвінок

Заповніть опитувальник і отримайте безкоштовну консультацію і детальну письмову інформацію від нашого фахівця про умови надання послуг з бухгалтерського обліку

Тренінгова програма “Бухгалтерія для початківців”

зареєструйтеся за цим посиланням

Зареєструватися за багатоканальним номером +38 (032) 247-11-47

або написавши за  адресою apb@zkg.ua  

 

Модуль 3 “На ТИ з БухОбліком”

Мета: отримати практичний навик в обліку господарських операцій від створення підприємства до складання першої фінансової звітності підприємства (баланс та звіт про фінансові результати). Отримати впевненість в комплексному розумінні всіх процесів на підприємстві.

Тривалість: 32 академічних години (8 занять по 4 академічні години)

Короткий опис. Рівень головного бухгалтера невеликого підприємства. Даний модуль побудований на прикладі комплексної задачі, яка містить в собі набір стандартних, типових ситуацій з моменту заснування підприємства, в процесі його господарської діяльності та складення першої фінансової звітності. Вид діяльності охоплює і виробництво і продаж товарів та надання послуг.

Розглядаються операції:  формування статутного капіталу підприємства; формування облікової політики; типові операції у поточній господарській діяльності підприємства:

 • основні засоби- надходження, ремонт, вибуття, нарахування зносу;
 • придбання сировини та матеріалів;
 • формування собівартості реалізованої продукції;
 • проведення інвентаризацій;
 • облік валютних операцій та розрахунки курсових різниць;
 • особливості нарахування заробітної плати, соціальних виплат.

Виправлення помилок в обліку та звітності. Закриваючі проведення. Визначення фінансового результату. Складання облікових регістрів та заповнення фінансової звітності.

Повний зміст програми

 

№ п/п

Назва теми

Тривалість

(акад.  год.)

1.

Фінансова звітність. Взаємозв’язок форм звітності. Основні види та пакети фінансової звітності. Види організаційно-правових форм суб’єктів господарювання. Поняття суб’єктів підприємництва. Відмінність між ФОПом та юридичною особою.

2

2.

Створення підприємства – чи потрібен бухгалтеру статут? Облік статутного капіталу. Облікова політика підприємства. Вибираємо оптимальні правила для обліку. Зміни в обліковій політиці.

2

3.

Облік операцій з основними засобами: надходження, ремонт (капітальний та поточний),нарахування зносу, ліквідація, продаж. Інвентаризація.

3

4.

Собівартість готової продукції та товарів на реалізацію. Основні принципи формування первісної вартості, виробничої собівартості товарно-матеріальних цінностей.

4

5.

Облік валютних операцій. Розрахунок курсових різниць. Відображення в обліку валютних розрахунків.

3

6.

Принципи нарахування заробітної плати, відпускних, соціальних виплат по непрацездатності, премій, матеріальної допомоги. Відрахування з заробітної плати утримань на аліменти і т.д. Основні відмінності між трудовими та цивільно-правовими договорами. Основні штрафи за порушення норм трудового законодавства

8

7.

Облік дебіторів та кредиторів. Довгострокова та короткострокова заборгованість. Основні принципи обліку та відображення у фінансовій звітності.

2

8.

Облік доходів та витрат. Закриваючі проведення. Визначення фінансового результату діяльності підприємства. Виправлення помилок в обліку.

4

9.

Складання облікових регістрів та формування фінансової звітності (баланс та звіт про фінансові результати).

4

ТЕСТИ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ НА МОДУЛЬ 3

3.1  Облікова політика (вибрати НЕвірну відповідь):

а) визначає, які саме методи амортизації  основних засобів підприємство буде використовувати

б) визначає сукупність принципів, методів, процедур, що використовуються підприємством для складання та подання фінансової звітності

в) кожного року станом на перше січня облікова політика підлягає перегляду

3.2  Наступна інформація містить дані про активи та зобов’язання підприємства. Потрібно визначити величину власного капіталу.

 • Основні засоби та нематеріальні активи – 20 000
 •  Готова продукція  –   8 000
 • Грошові кошти та їх еквіваленти  –   100
 • Дебіторська заборгованість покупців – 300
 • Кредиторська заборгованість – 400
 • Аванси постачальникам  – 100
 • Банківський кредит – 5 000

Власний капітал підприємства дорівнює:

а) 0

б) 22 900

в) 23 100

г) 33 100

3.3   Проведення  в обліку при реалізації запасів є наступні:

а) Дт 36 Кт 28;  Дт 90 Кт 79

б) Дт 36 Кт 70;  Дт 90 Кт 28

в) Дт 23 Кт 28

г) Дт 70 Кт 36;  Дт 90 Кт 28

3.4  Відсутність підпису одержувача коштів на видатковому касовому ордері призведе:

а) до штрафних санкцій у 5-кратному розмірі

б) невидана сума додається до залишку в касі

в) до штрафних санкцій у разі переліміту готівки з врахуванням цієї суми

г) не буде мати жодних наслідків

3.5 Про кошти, видані працівнику під звіт, працівник повинен

а) відзвітувати  не пізніше двох днів

б) відзвітувати не пізніше наступного дня

в) відзвітувати не пізніше третього дня з моменту видачі

г) не потребує звітування

 ВІДПОВІДІ НА ПИТАННЯ

Про детальні умови тренінгової програми – склад послуг, тривалість, дата, місце проведення, імена тренерів та їх компетенцію, можна дізнатися звернувшись в компанію.

Для реєстрації на тренінги зателефонуйте будь-ласка до нас в офіс за телефонами:

+38 (032) 247-11-07 (багатоканальний)

+38 (050) 317-27-37 МТС

+38 (067) 673-35-99 КИЇВСТАР

()
Підписатись на наші новини


error: