На “ТИ” з БухОбліком Модуль 3

Напишіть кроли вам зручно отримати дзвінок

Заповніть опитувальник і отримайте безкоштовну консультацію і детальну письмову інформацію від нашого фахівця про умови надання послуг з бухгалтерського обліку

Тренінгова програма “Бухгалтерія для початківців”

зареєструйтеся за цим посиланням

Зареєструватися за багатоканальним номером +38 (032) 247-11-47

або написавши за  адресою apb@zkg.ua  

 

Модуль 3 “На ТИ з БухОбліком”

Тривалість: 28 академічних годин (7 занять по 4 академічні години)

Мета: вивчити бухгалтерський облік основних господарських операцій та сформувати  фінансову звітність підприємства (баланс та звіт про фінансові результати).

Короткий опис. Рівень головного бухгалтера невеликого підприємства. Даний модуль побудований на прикладі комплексної задачі, яка побудована на обліку операцій з моменту заснування підприємства, в процесі діяльності та складення першої фінансової звітності.

Розглядаються операції:  формування статутного капіталу підприємства; основи облікової політики підприємства; поточна господарська діяльність; основні засоби: надходження, ремонт, вибуття; формування собівартості реалізованої продукції; проведення інвентаризацій;  валютні операції; особливості нарахування заробітної плати, соціальних виплат. Виправлення помилок в обліку та звітності. Закриваючі проведення. Визначення фінансового результату. Складання облікових регістрів та формування фінансової звітності.

Повний зміст програми

№ п/п Назва теми Тривалість(акад. год.)
1. Види організаційно-правових форм суб’єктів господарювання. Облік статутного капіталу. 1
2. Облікова політика підприємства. Вибираємо оптимальні правила для обліку. Зміни в обліковій політиці. 1
3. Облік операцій з основними засобами: надходження, ремонт, ліквідація, продаж. Інвентаризація. 3
4. Собівартість готової продукції та товарів на реалізацію. Основні принципи формування первісної вартості, виробничої собівартості товарно-матеріальних цінностей. 3
5. Облік валютних операцій. Розрахунок курсових різниць. Відображення в обліку валютних розрахунків. 3
6. Принципи нарахування заробітної плати, відпускних, соціальних виплат по непрацездатності, премій, матеріальної допомоги. Відрахування з заробітної плати утримань на аліменти і т.д. виплати за цивільно-правовими договорами. 6
7. Облік дебіторів та кредиторів. Довгострокова та короткострокова заборгованість. Основні принципи обліку та відображення у фінансовій звітності. 3
8. Облік доходів та витрат. Закриваючі проведення. Визначення фінансового результату діяльності підприємства. Виправлення помилок в обліку. 4
9. Складання облікових регістрів та формування фінасвої звітності (баланс та звіт про фінансові результати). 4

ТЕСТИ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ НА МОДУЛЬ 3.

3.1  Облікова політика (вибрати НЕвірну відповідь):

а) визначає , які саме методи амортизації  основних засобів підприємство буде використовувати

б) визначає сукупність принципів, методів, процедур, що використовуються підприємством для складання та подання фінансової звітності

в) кожного року станом на перше січня облікова політика підлягає перегляду

3.2  Наступна інформація містить дані про активи та зобов’язання підприємства. Потрібно визначити величину власного капіталу.

?  Основні засоби та нематеріальні активи – 20 000

?  Готова продукція  –   8 000

?  Грошові кошти та їх еквіваленти  –   100

?  Дебіторська заборгованість покупців – 300

?  Кредиторська заборгованість – 400

?  Аванси постачальникам  – 100

?  Банківський кредит – 5 000

?  Власний капітал підприємства дорівнює:

а) 0

б) 22 900

в) 23 100

г) 33 100

3.3   Проведення  в обліку при реалізації запасів є наступні:

а) Дт 36 Кт 28;  Дт 90 Кт 79

б) Дт 36 Кт 70;  Дт 90 Кт 28

в) Дт 23 Кт 28

г) Дт 70 Кт 36;  Дт 90 Кт 28

3.4  Відсутність підпису одержувача коштів на видатковому касовому ордері призведе :

а) до штрафних санкцій у 5-кратному розмірі

б) невидана сума додається до залишку в касі

в) до штрафних санкцій у разі переліміту готівки з врахуванням цієї суми

г) не буде мати жодних наслідків

3.5 Про кошти, видані працівнику під звіт, працівник повинен

а) відзвітувати  не пізніше наступного дня

б) відзвітувати не пізніше наступного дня

в) відзвітувати не пізніше третього дня з моменту видачі

г) не потребує звітування

 ВІДПОВІДІ НА ПИТАННЯ

Про детальні умови тренінгової програми – склад послуг, тривалість, дата, місце проведення, імена тренерів та їх компетенцію, можна дізнатися звернувшись в компанію.

Для реєстрації на тренінги зателефонуйте будь-ласка до нас в офіс за телефонами:

+38 (032) 244-4004 (багатоканальний)

+38 (050) 317-2737 МТС

+38 (067) 673-3599 КИЇВСТАР

()
Підписатись на наші новини

error: