Первинні документи: створюємо доречно, оформляємо правильно, обліковуємо вчасно Модуль 1

Напишіть кроли вам зручно отримати дзвінок

Заповніть опитувальник і отримайте безкоштовну консультацію і детальну письмову інформацію від нашого фахівця про умови надання послуг з бухгалтерського обліку

Тренінгова програма “Бухгалтерія для початківців”

зареєструйтеся за цим посиланням

Зареєструватися за багатоканальним номером +38 (032) 247-11-47

або написавши за  адресою apb@zkg.ua

 

Модуль 1 Первинні документи: створюємо доречно, оформляємо правильно, обліковуємо вчасно

Мета: отримати практичні навички та знання щодо документального оформлення основних, типових господарських операцій, що здійснюються на підприємстві; визначати період створення та відображення в обліку таких первинних документів в обліку; знати порядок формування та зберігання різних документів

Тривалість: 20 академічних годин (5 занять по 4 академічні години)

Короткий опис. Порядок створення первинних документів та їх обов’язкові реквізити. Суть первинних документів, періодичність створення, строки зберігання. Вхідні, вихідні, внутрішні первинні документи. Документальне оформлення реалізації товарів, робіт, послуг; банківські та касові документи; внутрішні документи для обліку основних засобів, руху ТМЦ; податкова накладна; табель обліку робочого часу, бухгалтерська довідка, акт закупки, складські документи та інші первинні документи. Все навчання проходить з безпосереднім заповненням зразків названих вище первинних документів.

Повний зміст програми

№ п/п

Назва теми

Тривалість

(академ.  год.)

1.

Основні види первинних документів. Нормативна база , що регулює правила оформлення первинних документів. Обов’язкові реквізити та основні принципи щодо створення первинних документів. Загальні вимоги та особливі випадки. Визнання документа первинним. Як діяти, якщо первинний документ не містить всіх обов’язкових реквізитів.

4

2.

Документи на реалізацію товарів, робіт, послуг: рахунки, накладні, товарно-транспортні накладні; акти виконаних робіт, наданих послуг, довіреності, акти приймання-передачі.

4

3.

Банківські та касові документи: платіжні доручення, прибуткові, видаткові касові ордери, касова книга, звіт про використання коштів виданих під звіт. Первинні документи при розрахунках через РРО. Чек як первинний документ, що підтверджує сплату коштів та придбання.

4

4.

Документи обліку основних засобів: акти ведення в експлуатацію, акти списання (ліквідації) основних засобів, інвентарні картки. Документальне оформлення ремонту та/чи модернізації.

1

5.

Облік руху матеріалів, малоцінних та швидкозношуваних предметів та товарів: оприбуткування, переміщення, продаж, списання. Внутрішній документообіг при переміщенні запасів на підприємстві у виробництво.

2

6.

Податкові накладні: правила заповнення, дата виписки та реєстрації, обов’язкові реквізити.

3

7.

Інші документи: табель обліку робочого часу; акт звіряння розрахунків; закупівельний акт; повідомлення про прийняття на роботу; бухдовідка та ін.

1

8.

Правила формування реєстрів первинних документів. Терміни зберігання. Відповідальність за несвоєчасне чи не вірне оформлення первинних документів.

1

 

ТЕСТИ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ НА МОДУЛЬ 1

1 .1 До первинних документів належать: 

а) рахунок

б) табель обліку робочого часу

в) накладна

г) всі відповіді вірні

1.2 Дo первинних документів, що складені в електронній формі належать:

а) документи створені за допомогою комп’ютера в електронній формі

б) документи створені в електронній формі, але роздруковані та підписані особою, що їх виписала

в) документи складені в електронній формі, з накладенням ЕЦП

г) всі відповіді вірні

д) всі відповіді невірні

1.3  Хто відповідає за несвоєчасне складення первинних документів?

а) особи, які склали ці документи

б) особи, які підписали ці документи

в) особи, які перевіряли ці документи

г) особи, які склали та підписали ці документи

д) всі відповіді вірні

е) всі відповіді невірні

1.4 Хто відповідає за організацію бухгалтерського обліку на підприємстві?

а) власник або уповноважена особа

б) головний бухгалтер

в) фінансовий директор

г) всі відповіді вірні

д) всі відповіді невірні

1.5 Підставою для бухгалтерського проведення є:

а) первинний документ

б) бухгалтерська довідка

г) наказ про нарахування премії

д) всі відповіді вірні

г) жодна відповідь невірна

 ВІДПОВІДІ НА ПИТАННЯ ТЕСТУ

Про детальні умови тренінгової програми – склад послуг, тривалість, дата, місце проведення, імена тренерів та їх компетенцію, можна дізнатися звернувшись в компанію.

Для реєстрації на тренінги зателефонуйте будь-ласка до нас в офіс за телефонами:

+38 (032) 247-11-47 (багатоканальний)

+38 (050) 317-2737 МТС

+38 (067) 673-3599 КИЇВСТАР

()
Підписатись на наші новини


error: