Дайджест новин законодавства і практики за період з 19.09.2016 по 25.09.2016 РУБРИКА “ПОДАТКИ І ОБЛІК”   Перевищення від’ємного значення в декларації з ПДВ Податківців запитали, як у податковій декларації з ПДВ відображається сума податку, на яку за актом перевірки встановлено перевищення задекларованого залишку від’ємного значення податкової декларації з ПДВ і складено повідомлення-рішення за формою «В4», якщо платником податку здійснювалось оскарження такого податкового повідомлення-рішення, яке після закінчення процедури адміністративного або судового оскарження залишене «Без змін», а скарга «Без задоволення». Так, якщо за результатами перевірки контролюючим органом встановлено перевищення задекларованого платником податку залишку від’ємного значення податкової декларації з ПДВ і складено повідомлення-рішення за формою «В4», та якщо платником податку здійснювалось оскарження такого податкового повідомлення-рішення, яке після закінчення процедури адміністративного або судового оскарження залишене «Без змін», а скарга «Без задоволення», то сума завищеного залишку від’ємного значення зі знаком «-» підлягає відображенню в інтегрованій картці платника податку протягом десяти календарних днів та в рядку 16.3 податкової декларації з ПДВ звітного періоду, в якому закінчено процедуру оскарження, з одночасним заповненням в такій податковій декларації таблиці «* Збільшено/зменшено залишок від’ємного значення за результатами перевірки контролюючого органу на підставі податкового повідомлення-рішення та/або уточнюючого розрахунку». Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс, підкатегорія 101.23 Безоплатно отримані імпортні запчастини і ПДВ, сплачений при ввезенні Податківців запитали, чи […]

Дайджест новин законодавства і практики за період з 12.09.2016 по 18.09.2016 РУБРИКА “ПОДАТКИ І ОБЛІК”   Перехід зі спрощеної системи оподаткування на загальну: особливості оподаткування відвантаження товарів Податківці роз’яснили, як оподатковувати операції з відвантаження товарів під час перебування на спрощеній системі оподаткування та оплати їх у разі переходу на загальну систему оподаткування. Так, платник податку, який, починаючи з II кварталу 2016 року перебуває на загальній системі оподаткування, а у I кварталі 2016 року був на спрощеній системі оподаткування, зобов’язаний подати податкову декларацію з податку на прибуток підприємств за 2016 рік протягом 60 календарних днів, що настають за останнім днем звітного податкового періоду, в якій врахувати фінансовий результат до оподаткування починаючи з 01.04.2016 по 31.12.2016. Також податківці у поданому листі пропонують подати дві фінансові звітності: за I квартал 2016 року та 2016 рік, мотивуючи це особливостями визначення об’єкта оподаткування податком на прибуток. Дещо дивна пропозиція, адже для суб’єктів малого (мікро) підприємництва звітним періодом для фінансової звітності є рік, в якому наростаючим підсумком відображається податок на прибуток. Лист ДФС від 31.08.2016 № 18892/6/99-99-15-02-02-15 Виконання будівельних робіт із матеріалів власного виробництва  Податківці пояснили, за якою вартістю включати до собівартості будівельно-монтажних робіт вартість матеріалів, виготовлених власними силами. Так, будівництво та пов’язані з ним будівельні […]

Дайджест нoвин закoнoдавства і практики за періoд з 12.09.2016 пo 18.09.2016 РУБРИКА “ПІДПРИЄМНИЦТВO І ПРАВO”   Затверджено перелік товарів і бірж для контролю за трансферним ціноутворенням Постановою Кабміну від 8 вересня № 616 затверджено Перелік товарів, які мають біржове котирування, і світових товарних бірж для встановлення відповідності умов контрольованих операцій принципу «витягнутої руки». Визначено перелік товарів, що мають біржову котирування (відповідно до кодом УКТЗЕД), і світові товарні біржі для кожної групи товарів для отримання інформації про результати біржових торгів. Нагадаємо, що статтею 39 Податкового кодексу визначено, що платник податків, який бере участь в контрольованій операції, повинен визначати обсяг оподатковуваного прибутку відповідно до принципу «витягнутої руки». Контрольованими є операції з вивезення в митному режимі експорту та/або ввезення у митному режимі імпорту товарів, що мають біржове котирування. Для встановлення відповідності умов зазначених операцій принципу «витягнутої руки» використовується діапазон цін на такі товари, що склалися на товарній біржі. Постанова Кабінету Міністрів України від 08.09.2016 року № 616 «Про затвердження переліку товарів, що мають біржове котирування, та світових товарних бірж для встановлення відповідності умов контрольованих операцій принципу «витягнутої руки» Фермери будуть отримувати державну підтримку за оновленою процедурою Уряд поліпшив механізм використання коштів, спрямованих на фінансову підтримку фермерських господарств – переможців конкурсу. Постановою від 8 […]

Дайджест новин законодавства і практики за період з 05.09.2016 по 11.09.2016 РУБРИКА “ПОДАТКИ І ОБЛІК”   Знов про 1ДФ Податківці в черговий раз роз’яснили порядок заповнення форми 1ДФ при виплаті доходу самозайнятій особі із кодом доходу «157». Так, у графі 3а «Сума нарахованого доходу» відображається (за звітний квартал) дохід, який нараховано фізичній особі відповідно до ознаки доходу. У разі нарахування доходу його відображення у графі 3а є обов’язковим незалежно від того, виплачені такі доходи чи ні. У графі 3 «Сума виплаченого доходу» відображається сума фактично виплаченого доходу платнику податку податковим агентом. у графі 4а «Сума нарахованого податку» відображається сума податку, нарахованого та утриманого з доходу, нарахованого платнику податку згідно із законодавством. у графі 4 «Сума перерахованого податку» відображається фактична сума перерахованого податку до бюджету. Наприклад, якщо нарахування доходу було здійснено у лютому місяці (І квартал), а виплату здійснено у квітні місяці (ІІ квартал), то нарахована сума буде відображатись в графі 3а «Сума нарахованого доходу» за І квартал, а виплачена сума буде відображатися в графі 3 «Сума виплаченого доходу» податкового розрахунку за ф. 1ДФ за ІІ квартал. Графи 4а «Сума нарахованого податку» та 4 «Сума перерахованого податку» не заповнюються, в даному випадку в таких графах проставляються нулі. Офіційний портал Територіальних органів ДФС […]

Дайджест нoвин закoнoдавства і практики за періoд з 05.09.2016 пo 11.09.2016 РУБРИКА “ПІДПРИЄМНИЦТВO І ПРАВO”   Остаточне скасування печатки для бізнесу Верховною Радою 8 вересня прийнятий за основу законопроект № 4194 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання печаток юридичними особами та фізичними особами – підприємцями». Законопроектом пропонується виключити: – вимоги про обов’язкове використання печаток (незалежно від їх наявності у суб’єктів господарювання); – можливість визнання документа (угоди, угоди) недійсним (неукладеним, недосконалим) у зв’язку з відсутністю відбитка печатки; – ст. 189-2 КпАП про відповідальність за порушення правил виготовлення та порядку обліку і зберігання печаток та штампів. У Цивільному кодексі замість статті про те, що суб’єкт господарювання «може мати печатку» пропонується її нова редакція, згідно з якою суб’єкт господарювання має право використовувати в своїй діяльності печатку. Незалежно від того, чи використовує суб’єкт господарювання печатку в своїй діяльності, печатка не може бути обов’язковим реквізитом будь-якого документа, який подається від імені підприємства органам держвлади або місцевого самоврядування. Якщо законом прямо не встановлено інше, копія документа, яка на виконання вимог законодавства подається суб’єктом господарювання органу державної влади або місцевого самоврядування, вважається завіреною в установленому порядку, якщо на такій копії проставлено підпис уповноваженої особи такого суб’єкта господарювання або особистий підпис фізособи-підприємця. Орган не […]

Дайджест нoвин закoнoдавства і практики за періoд з 29.08.2016 пo 04.09.2016 РУБРИКА “ПІДПРИЄМНИЦТВO І ПРАВO”   Затверджено план дерегуляції господарської діяльності Державна регуляторна служба розповіла, що передбачає План заходів з дерегуляції господарської діяльності на 2016-2017 роки, який був прийнятий Кабміном 23 серпня. План налічує 11 розділів, 114 завдань, при цьому більшість завдань (64) має бути виконано вже протягом цього року. План передбачає спрощення процедурних питань ведення бізнесу, зокрема, адміністративних процедур та процедур державного нагляду (контролю) за регулюванням господарської діяльності, розширення можливостей суб’єктів господарювання на участь в наданні публічних послуг, спрощення митного, податкового регулювання та подання звітності, а також вдосконалення процедур технічного регулювання господарської діяльності. Також в новий План увійшли і ті актуальні завдання, які не до кінця вирішені в минулому. Заплановано введення процедури видачі документів дозвільного характеру в електронному вигляді і скорочення переліку документів, які суб’єкт господарювання повинен подати для отримання документа дозвільного характеру (І квартал 2017 року року). Також будуть оптимізовані дозвільні процедури шляхом введення декларативного принципу здійснення госпдіяльності, яка не представляє значної загрози життю і здоров’ю людей, навколишньому середовищу та безпеці держави. Планується скасувати такі документи дозвільного характеру: – спеціальний дозвіл на заняття народною медициною (цілительством); – дозвіл на добування мисливських тварин (ліцензія, відстрільна картка); – експлуатаційний дозвіл […]

Дайджест новин законодавства і практики за період з 29.08.2016 по 04.09.2016 РУБРИКА “ПОДАТКИ І ОБЛІК”   Нарахування пені Податківців запитали, як нараховується та сплачується пеня у разі, якщо платник податків несвоєчасно сплачує узгоджену суму грошового зобов’язання, у т.ч. з граничним строком сплати до 01.09.2015. Так, пеня нараховується після закінчення встановлених ПКУ строків погашення узгодженого грошового зобов’язання на суму податкового боргу.      Нарахування пені розпочинається:      а) при самостійному нарахуванні суми грошового зобов’язання платником податків – після спливу 90 днів, наступних за останнім днем граничного строку сплати грошового зобов’язання, визначеного ПКУ;      б) при нарахуванні суми грошового зобов’язання контролюючими органами – від першого робочого дня, наступного за останнім днем граничного строку сплати грошового зобов’язання, визначеного у податковому повідомленні-рішенні згідно із ПКУ. Нарахування пені закінчується зокрема, у день зарахування коштів на відповідний рахунок органу.      До 01.09.2015, пеня нараховувалась при самостійному нарахуванні суми грошового зобов’язання платником податків – від першого робочого дня, наступного за останнім днем граничного строку сплати грошового зобов’язання, визначеного ПКУ. У разі несплати платником податків самостійно нарахованих сум грошових зобов’язань, на суму податкового боргу, що виник до 01.09.2015, пеня нараховується від першого робочого дня, наступного за останнім днем граничного строку сплати грошового зобов’язання, визначеного ПКУ. Якщо податковий борг при самостійному нарахуванні суми грошового […]

Дайджест нoвин закoнoдавства і практики за періoд з 22.08.2016 пo 28.08.2016 РУБРИКА “ПІДПРИЄМНИЦТВO І ПРАВO”   Реструктуризація валютного боргу для збільшення капіталу Національний банк України розширив можливості для реструктуризації валютного боргу українських компаній для подальшого збільшення їх статутного капіталу. З цією метою постановою Правління Національного банку від 23 серпня 2016 року № 375 внесені відповідні зміни до постанови Нацбанку від 07.06.2016 № 342. Зараз резиденти можуть здійснювати погашення кредитів і позик в інвалюті за договорами з нерезидентами не раніше терміну, передбаченого договорами. Достроково погашати їх можна тільки у випадках, коли достроково повернуті кошти спрямовуються на докапіталізацію уповноваженого банку-позичальника; проводиться реструктуризація зобов’язань за рахунок запозичень з більш пізнім терміном виконання; кредитором є міжнародна фінансова організація; частка такого кредиту або позики надана іноземним експортно-кредитним агентством. Перелік цих винятків розширюється – можна буде скорочувати терміни повернення клієнтом-резидентом, який не є банком, кредиту або позики в іноземній валюті на користь нерезидента в разі, коли здійснюється реструктуризація заборгованості, при якій вимоги по основній сумі кредиту або позики зараховуються як додатковий внесок нерезидента до статутного капіталу резидента. Також Національний банк вніс і ряд інших змін: – спрощений порядок покупки і перерахування коштів в інвалюті для оплати лікування фізосіб за кордоном. Інформація про ці операції буде включатися […]

Дайджест новин законодавства і практики за період з 22.07.2016 по 28.07.2016 РУБРИКА “ПОДАТКИ І ОБЛІК”   Розрахунок середньої зарплати до листка непрацездатності Працівники ФТВП нагадали основні принципи документального оформлення лікарняного листка. Так, рішення про призначення матеріального забезпечення приймається комісією (уповноваженим) із соціального страхування. Підставою для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності є виданий у встановленому порядку листок непрацездатності. При розрахунку середньої зарплати розділ листка непрацездатності “Довідка про заробітну плату” не заповнюється, а до листка непрацездатності додається розрахунок середньої заробітної плати за 12 місяців, засвідчений підписом керівника і головного бухгалтера та печаткою підприємства. Лист Виконавчої дирекції фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 20.07.2016р. № 2.4-46-1257 Запити від податківців Контролюючі органи мають право звернутися до платників податків із письмовим запитом про подання інформації (вичерпний перелік та підстави надання якої встановлено законом), необхідної для виконання покладених на контролюючі органи функцій, завдань, та її документального підтвердження. Такий запит підписується керівником (заступником керівника) контролюючого органу і повинен містити: 1) підстави для надіслання запиту відповідно до цього пункту, із зазначенням інформації, яка це підтверджує; 2) перелік інформації, яка запитується, та перелік документів, які пропонується надати; 3) печатку контролюючого органу. Письмовий запит про подання інформації надсилається платнику податків за наявності хоча б однієї з таких підстав: […]

Дайджест нoвин закoнoдавства і практики за періoд з 15.08.2016 пo 21.08.2016 РУБРИКА “ПІДПРИЄМНИЦТВO І ПРАВO”   Як буде працювати система виконавчого провадження Мін’юст наказом від 5 серпня 2016 року № 2432/5 затвердив Положення про автоматизовану систему виконавчого провадження. Встановлено, що державний чи приватний виконавець після отримання виконавчого документа в терміни, встановлені Законом «Про виконавче провадження», приймає рішення про відкриття виконавчого провадження або про повернення виконавчого документа стягувачу без прийняття до виконання. В Систему обов’язково вносяться відомості: – про проведення всіх виконавчих дій та прийняття процесуальних рішень; – про всіх документах, отриманих на запит держвиконавця, заяви сторін виконавчого провадження, відповіді на них та їх скановані копії. Відомості про проведення виконавчих дій вносяться в Систему одночасно з виготовленням документа, на підставі якого здійснюється виконавче дію, або яким оформляється проведення виконавчої дії. У разі здійснення виконавчої дії за межами органу ДВС (офісу приватного виконавця) відомості про нього вносяться до Системи не пізніше наступного робочого дня після проведення. Постанови виконавця, а також інші документи виконавчого провадження виготовляються за допомогою Системи. Заборонено їх виготовлення поза Системою. У разі тимчасової відсутності доступу (через перебої в електропостачанні і т. д.), як виняток, допускається виготовлення документів виконавчого провадження без використання Системи з подальшим обов’язковим внесенням документів в систему […]

Підписатись на наші новини

error: