Дайджест нoвин закoнoдавства і практики за періoд з 24.10.2016 пo 30.10.2016 РУБРИКА “ПІДПРИЄМНИЦТВO І ПРАВO”    Президент підписав антирейдерський закон Президент України 28 жовтня 2016 року підписав закон, який 6 жовтня ухвалений ВРУ – Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення державної реєстрації прав на нерухоме майно та захисту прав власності» (законопроект № 5067). Змінами, які вносяться до Закону про держреєстрацію прав на нерухоме майно та їх обтяжень, передбачається: – держреєстратор буде невідкладно повідомляти власнику об’єкта нерухомого майна, за яким подано заяву, про проведення відповідних реєстраційних дій; – введення обов’язкової реєстрації заяви власника об’єкта нерухомого майна про заборону вчинення реєстраційних дій у Державному реєстрі прав, і відновлення реєстраційних дій тільки за рішенням суду, що набрало законної сили, або заявою власника; – Мін’юст зможе здійснювати моніторинг реєстраційних дій в Єдиному державному реєстрі прав на нерухоме майно; – обов’язкове використання держреєстратором відомостей Державного земельного кадастру, Єдиного реєстру документів, що дають право на виконання підготовчих і будівельних робіт та свідчать прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, а також використання відомостей, отриманих в порядку інформаційної взаємодії Державного реєстру прав з Єдиним держреєстром судових рішень; – введення особливостей проведення реєстраційних дій за рішенням суду, вдосконалення розмірів адміністративного збору за відповідні […]

Дайджест нoвин закoнoдавства і практики за періoд з 17.10.2016 пo 23.10.2016 РУБРИКА “ПІДПРИЄМНИЦТВO І ПРАВO”   Набрав чинності закон про реструктуризацію кредитів юридичних осіб 19 жовтня набрав чинності Закон від 14.06.2016 № 1414-VIII «Про фінансової реструктуризації», який визначає умови і порядок проведення процедури добровільної фінансової реструктуризації боржника. Під боржником мається на увазі юридична особа – суб’єкт підприємницької діяльності, який має заборгованість хоча б перед одною фінансовою установою (яке не є пов’язаною з боржником особою), в тому числі комунальні та державні підприємства, крім фінансових установ та казенних підприємств. Встановлено, що фінансова реструктуризація здійснюється з метою: – сприяння відновленню господарської діяльності боржників, що перебувають в критичному фінансовому стані, шляхом реструктуризації їх грошових зобов’язань та/або їх господарської діяльності; – підтримки стабільності фінансової системи; – забезпечення доступу боржників до фінансування для відновлення їх господарської діяльності. Процедура застосовується до реструктуризації господарської діяльності і активів боржника, в тому числі, розташованих за межами території України, і до грошовим зобов’язанням боржника, включаючи те, що виникло на підставі договорів, регульованих іноземним законодавством. На період дії цього Закону інші закони України діють з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом. Незалежно від суб’єктного складу сторін спору процедура вирішення спорів в арбітражі, передбачена цим Законом, регулюється положеннями Закону про міжнародний комерційний арбітраж з […]

Дайджест новин законодавства і практики за період з 17.10.2016 по 23.10.2016 РУБРИКА “ПОДАТКИ І ОБЛІК”   Авансові внески при виплаті дивідендів Податківці розповіли про зарахування суми сплачених авансових внесків при виплаті дивідендів у зменшення податкового зобов’язання з податку на прибуток. Так, згідно з вимогами ПКУ емітент корпоративних прав при виплаті дивідендів своїм власникам нараховує та вносить до бюджету авансовий внесок із податку на прибуток. Авансовий внесок розраховується з суми перевищення дивідендів, що підлягають виплаті, над значенням об’єкта оподаткування за відповідний звітний рік, за результатами якого виплачуються дивіденди, грошове зобов’язання щодо якого погашене. У разі наявності непогашеного грошового зобов’язання авансовий внесок розраховується зі всієї суми дивідендів, що підлягають виплаті. Сума дивідендів, що підлягає виплаті, не зменшується на суму авансового внеску. Якщо дивіденди виплачуються за неповний календарний рік, то для обрахунку суми зазначеного перевищення використовується значення об’єкту оподаткування, обчислене пропорційно кількості місяців, за які сплачуються дивіденди. Авансовий внесок вноситься до бюджету до/або одночасно з виплатою дивідендів. Авансовий внесок при виплаті дивідендів за підсумками звітного кварталу, півріччя, трьох кварталів розраховується зі всієї суми дивідендів, якщо на момент виплати таких дивідендів декларація з податку на прибуток за звітний рік, на який припадають такі періоди, не подана. Якщо на момент виплати дивідендів за IV квартал […]

Дайджест нoвин закoнoдавства і практики за періoд з 10.10.2016 пo 16.10.2016 РУБРИКА “ПІДПРИЄМНИЦТВO І ПРАВO”   Скасовується використання орієнтовних показників митної вартості товарів Уряд постановою від 5 жовтня 2016 року № 686 визнало таким, що втратило чинність, постанову від 16 вересня 2015 року № 724 про використання в системі управління ризиками орієнтовних показників митної вартості товарів. Нагадаємо, постановою № 724 було введено використання органами доходів і зборів в системі управління ризиками єдиних орієнтовних показників митної вартості товарів під час митного оформлення товарів, що ввозяться на митну територію України в митному режимі імпорту. В уряді пояснили, що завдяки скасуванню постанови № 724 вирішується ряд проблем, з якими стикаються суб’єкти господарювання при здійсненні контролю за правильністю визначення митної вартості товарів, що переміщуються через митний кордон України. Зокрема, не буде завищення митної вартості товарів, оскільки раніше такі показники формувалися без урахування обсягів, знижок та інших умов поставок, що впливало на ціну товару і посилювало ймовірність корупційної складової в діяльності митників. Постанова КМУ від 05.10.2016 року № 686 «Про визнання такою, що втратила чинність, постанови Кабінету Міністрів України від 16 вересня 2015 р. № 724» Стартував пілотний проект по онлайн-реєстрації землі 12 жовтня в Україні введено нову електронну послугу – онлайн-реєстрацію земельної ділянки. До […]

Дайджест новин законодавства і практики за період з 10.10.2016 по 16.10.2016 РУБРИКА “ПОДАТКИ І ОБЛІК”   Звітність до Фонду з тимчасової втрати працездатності Працівники Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності нагадали про подання квартальної звітності до фонду. Страхувальники, які мали протягом кварталу витрати по коштах загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, або зобов’язання перед Фондом по субрахунках, на яких ведеться облік розрахунків з Фондом соціального страхування з тимчасової втрати працездатності на початок кожного звітного кварталу та оборотів по субрахунках у звітному кварталі, звітують до органів Фонду за 9 місяців 2016 року. Звіт подається на вибір страхувальника одним із способів: – в електронній формі; – на паперових носіях; – надсилається поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення. У разі надсилання звітів поштою страхувальник зобов’язаний здійснити таке відправлення на адресу органу Фонду не пізніше ніж за десять днів до закінчення строку подання звітів. Звіти на паперових носіях завіряються підписами керівника, головного бухгалтера (за наявності такої посади у страхувальника) та скріплюються печаткою (за наявності). Електронна форма звітів повинна відповідати звітам на паперових носіях. Страхувальники зобов’язані формувати та подавати до органів Фонду звітність щодо коштів загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та […]

Дайджест нoвин закoнoдавства і практики за періoд з 03.10.2016 пo 09.10.2016 РУБРИКА “ПІДПРИЄМНИЦТВO І ПРАВO”   Прийнято антирейдерський закон Верховна Рада 6 жовтня ухвалила Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення державної реєстрації прав на нерухоме майно та захисту прав власності» (законопроект № 5067). Змінами, які вносяться до Закону про держреєстрацію прав на нерухоме майно та їх обтяжень, передбачається: – жержреєстратор буде невідкладно повідомляти власнику об’єкта нерухомого майна, за яким подано заяву, про проведення відповідних реєстраційних дій; – введення обов’язкової реєстрації заяви власника об’єкта нерухомого майна про заборону вчинення реєстраційних дій у Державному реєстрі прав, і відновлення реєстраційних дій тільки за рішенням суду, що набрало законної сили, або заявою власника; – Мін’юст зможе здійснювати моніторинг реєстраційних дій в Єдиному державному реєстрі прав на нерухоме майно; – обов’язкове використання держреєстратором відомостей Державного земельного кадастру, Єдиного реєстру документів, що дають право на виконання підготовчих і будівельних робіт та свідчать прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, а також використання відомостей, отриманих в порядку інформаційної взаємодії Державного реєстру прав з Єдиним держреєстром судових рішень; – введення особливостей проведення реєстраційних дій за рішенням суду, вдосконалення розмірів адміністративного збору за відповідні реєстраційні дії; – збільшення з 30 до 60 днів терміну оскарження […]

Дайджест новин законодавства і практики за період з 03.10.2016 по 09.10.2016 РУБРИКА “ПОДАТКИ І ОБЛІК”   Індекс інфляції За повідомленням Державної служби статистики України, індекс споживчих цін (індекс інфляції) у вересні 2016 року відповідно до серпня 2016 року становить 101,8%. Типові помилки заповнення декларації про рентну плату за спеціальне використання води Податківці надали рекомендації щодо заповнення податкової звітності з рентної плати за спеціальне використання води. Так, має місце незаповнення платниками р.8 «об’єкт оподаткування з початку року», внаслідок чого у окремих випадках значення р.8 (р.8 = р.8.1 + р.8.2) дорівнює 0 за наявності показників у р.8.1 або р.8.2. Також необхідно звернути увагу на правильність застосування ставок Плати під час розрахунку податкових зобов’язань та визначення коду водного об’єкта (додаток 5 до податкової декларації з рентної плати). Офіційний портал територіальних органів ДФС у Дніпропетровській області, рубрика “Медіа-центр”, підрубрика “Новини”, розміщено 04.10.2016р. Кошти банків, що ліквідуються – безнадійна заборгованість? Податківці надали роз’яснення щодо віднесення до складу безнадійної заборгованості коштів, які знаходяться на поточному рахунку, відкритому в банку, який ліквідується. Так, в податковому обліку безнадійною заборгованістю, зкорема, вважається заборгованість суб’єктів господарювання, визнаних банкрутами або припинених як юридичні особи у зв’язку з їх ліквідацією (абз. «з» пп. 14.1.11 п. 14.1 ст. 14 ПКУ). Умовою для визнання заборгованості безнадійною є […]

Дайджест нoвин закoнoдавства і практики за періoд з 26.09.2016 пo 02.10.2016 РУБРИКА “ПІДПРИЄМНИЦТВO І ПРАВO”   Зміни щодо застосування РРО Кабмін підвищив поріг розрахункових операцій, які можна проводити без застосування реєстратора розрахункових операцій, – з 200 тис. грн до 500 тис. грн на рік і з 75 тис. грн до 250 тис. грн на рік в залежності від форми і умов здійснення діяльності. При цьому передбачається обов’язкове використання РРО при перевищенні річного доходу 1 млн грн незалежно від виду діяльності. Крім того, документ звужує перелік підприємств, яким дозволено проводити розрахункові операції без застосування РРО (з використанням РК та КОРО). Використання касових апаратів стає обов’язковим для суб’єктів господарювання, які надають побутові послуги (крім тих, які надають їх на території села), послуги носильників з додаванням багажу на вокзалах і в портах, послуги з реалізації квитків державних лотерей. Відповідні зміни внесено до постанови КМУ від 23 серпня 2000 року №1336. Постанова КМУ від 23.08.2000 р. № 1336 «Про забезпечення реалізації статті 10 Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» Врегульовані нюанси затвердження проектів будівництва Кабінет Міністрів прийняв постанову «Про внесення змін до пункту 4 Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи». Змінами передбачено виключити обмеження […]

Дайджест новин законодавства і практики за період з 26.09.2016 по 02.10.2016 РУБРИКА “ПОДАТКИ І ОБЛІК”   Будівництво житла і ПДВ Податківців запитали, який порядок оподаткування ПДВ операцій з першого постачання житла (об’єктів житлового фонду), якщо генпідрядною організацією виконується комплекс робіт (послуг) по спорудженню житла з матеріалів, придбаних за власний рахунок, після завершення будівництва правоустановчі документи на новозбудоване житло оформлюються на підприємство-замовника, в майбутньому згідно з договорами купівлі – продажу квартир переоформлюються фізичних осіб. Так, звільняються від оподаткування ПДВ операції з постачання житла (об’єктів житлового фонду), крім їх першого постачання. Перше постачання – це першу передачу готового новозбудованого житла (об’єкта житлового фонду) у власність покупця або постачання послуг (включаючи вартість придбаних за рахунок виконавця матеріалів) із спорудження такого житла за рахунок замовника або перший продаж реконструйованого або капітально відремонтованого житла (об’єкта житлового фонду) покупцю, який є особою, іншою, ніж власник такого об’єкта на момент виведення його з експлуатації (використання) у зв’язку з такою реконструкцією або капітальним ремонтом, або постачання послуг (включаючи вартість придбаних за рахунок виконавця матеріалів) на таку реконструкцію чи капітальний ремонт за рахунок замовника. Отже, перше постачання житла – це операція з передачі права власності (оформлення правовстановлюючих документів) на готове новозбудоване житло до першого власника такого житла, незалежно від […]

Дайджест нoвин закoнoдавства і практики за періoд з 19.09.2016 пo 25.09.2016 РУБРИКА “ПІДПРИЄМНИЦТВO І ПРАВO”   Виноробам скасували ліцензії на оптову торгівлю вином Верховною Радою 20 вересня прийнятий Закон «Про внесення змін до Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» щодо оптової торгівлі алкогольними напоями, виготовленими з власного виноматеріалу (не придбання)» (законопроект № 2739). Законом передбачено, що суб’єкт господарювання, який отримав ліцензію на виробництво алкогольних напоїв (вин виноградних, вин плодово-ягідних або напоїв медових) і виробляє їх з виноматеріалів (виноградних, плодово-ягідних або медових) виключно власного виробництва (не придбання), має право здійснювати оптову торгівлю зазначеними алкогольними напоями без отримання окремої ліцензії на таку оптову торгівлю. До суб’єктів господарювання, що здійснюють оптову торгівлю алкогольними напоями без отримання окремої ліцензії, в передбачених законом випадках не застосовуються штрафи. Мета таких змін – створення реальних можливостей для розвитку виноробної галузі України. Сьогодні висока ціна оптової ліцензії – це перешкода для створення і початку нового бізнесу, особливо для невеликих фермерських господарств, а також є причиною нерівних конкурентних умов для великого і малого бізнесу. В результаті малий бізнес йде в тінь, а податківці і правоохоронці особливо ретельно і часто упереджено ставляться до малих фермерських господарств, які хочуть […]

Підписатись на наші новини

error: