Для початку з’ясуємо, що таке торгова марка – це позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших. Такими позначеннями можуть бути слова, власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори та комбінації кольорів. А також будь-яка комбінація таких позначень.    А тепер докладніше про сам процес реєстрації. Отож, власність на торгову марку повинна реєструватись фізичними або юридичними особами. Власників ТМ може бути декілька, але щонайменше – один. Важливо, якщо власників кілька, слід одразу визначити умови використання марки, склавши відповідну угоду.    ОФОРМЛЕННЯ ЗАЯВКИ Пакет документів заявки для реєстрації ТМ повинен містити: Дані про заявника. Інформацію про довірену особу, якщо заявка подається через представника і довіреність на цього представника. Саме позначення, яке має бути придатним для реєстрації, унікальним та мати розрізняльну здатність. Зазначення кольорів, якщо вони позиціонуються як розрізняльна ознака. Перелік товарів та послуг, які повинен захищати зареєстрований знак, згрупований за класами Міжнародної класифікації товарів та послуг (МКТП). Опис знаку, який має словесну ознаку. Документ про оплату збору за подання і розгляд заявки. Цей пакет подається, або надсилається поштою, з описом в Український інститут інтелектуальної власності       ТЕРМІНИ Звичайна процедура реєстрації ТМ може тривати від 15-ти до 20-ти місяців. Пришвидшена процедура – до […]

Замовити юридичні послуги Чи буде можливо вирішити спір без суду? У світі вже давно поширеною є практика досудового та мирного вирішення спорів, а 3 листопада Верховна Рада України теж зробила крок до цього, прийнявши за основу законопроект № 3665 «Про медіацію». Даним нормативно-правовим актом дається визначення термінів «медіація» (тобто альтернативний (позасудовий) метод вирішення спорів, за допомогою якого дві або більше сторони спору намагаються в рамках структурованого процесу за участю медіатора досягти згоди для вирішення їх спору) і «медіатор» як незалежний посередник, який допомагає сторонам спору в його вирішенні шляхом медіації. Як зазначають автори проекту, він будується на принципі мінімального втручання держави в регулювання інституту медіації. Так, закріплені принципи добровільної участі, рівності, активності і самовизначення сторін медіації, свобода медіатора у виборі методів проведення медіації. Передбачено обмеження сфери застосування – медіація не може бути застосована в справах, у яких сторони не можуть укласти мирову угоду або угоду про примирення відповідно до чинного законодавства України. Тобто медіація може застосовуватися в будь-яких конфліктах (спорах), в тому числі цивільних, сімейних, трудових, господарських, адміністративних, а також в кримінальних процесах і справах про адміністративні правопорушення. Медіація може бути проведена в разі виникнення конфлікту (спору) як до звернення в суд (третейський суд), так і під час або після […]

Замовити юридичні послуги   МОРАТОРІЙ НА ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕВІРОК БІЗНЕСУ ПРОДОВЖЕНО Верховною Радою України 3 листопада 2016 року було прийнято в цілому законопроект, яким передбачено продовження мораторію на проведення перевірок бізнесу до 31 грудня 2017 року. Згідно з даним законопроектом, до 31 грудня 2017 року позапланові заходи державного нагляду (контролю) здійснюються органами державного нагляду (контролю): за погодженням центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну регуляторну політику, політику з питань нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, ліцензування та дозвільної системи у сфері господарської діяльності та дерегуляції господарської діяльності, тобто Державної регуляторної служби; за письмовою заявою суб’єкта господарювання до відповідного органу державного нагляду (контролю) про здійснення заходу державного нагляду (контролю) за його бажанням; за рішенням суду; у разі настання аварії, смерті потерпілого внаслідок  нещасного випадку, що було пов’язано з діяльністю суб’єкта господарювання. Позаплановий захід державного нагляду (контролю) на підставі обґрунтованого звернення фізичної особи про порушення суб’єктом господарювання її законних прав проводиться органом державного нагляду (контролю) за погодженням Державної регуляторної служби. Законом встановлено, що для погодження орган державного нагляду (контролю) подає Державній регуляторній службі копію відповідного звернення фізичної особи та обґрунтування необхідності проведення перевірки. Державна регуляторна служба розглядає подані документи та надає погодження або вмотивовану відмову у наданні погодження протягом п’яти робочих днів з […]

Замовити юридичні послуги АНТИРЕЙДЕРСЬКИЙ ЗАКОН В ДІЇ 01.11.2016 року у газеті «Голос України» відбулась публікація Закону України від 06.10.2016 року № 1666-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення державної реєстрації прав на нерухоме майно та захисту прав власності», який набрав чинності 02.11.2016 року. Даним Законом внесено зміни до багатьох положень нормативно-правових актів, що регулюють реєстрацію бізнесу в Україні, зокрема ним перебачено: обов’язковість нотаріального засвідчення справжності підпису учасника на заяві про вихід із товариства; установчий документ господарського товариства обов’язково повинен містити інформацію про порядок підписання установчих документів; частково скасовано принцип екстериторіальності: від 2 листопада 2016 року державна реєстрація бізнесу може здійснюватися тільки у межах області, за винятком подання документів в електронній формі; рішення уповноваженого органу управління юридичної особи, що подається для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, викладається у письмовій формі, прошивається, пронумеровується та підписується засновниками (учасниками), уповноваженими ними особами або головою та секретарем загальних зборів (у разі прийняття такого рішення загальними зборами). Справжність підписів на такому рішенні нотаріально засвідчується, крім випадків, передбачених законом. Вимога нотаріального засвідчення справжності підпису не поширюється на державну реєстрацію змін до відомостей про державний орган, орган місцевого самоврядування, громадське об’єднання чи благодійну організацію, що […]

Замовити юридичні послуги   МІЖНАРОДНА РЕЄСТРАЦІЯ ТОРГОВИХ МАРОК (ЗНАКІВ ДЛЯ ТОВАРІВ І ПОСЛУГ) – РЕЄСТРАЦІЯ ЗА КОРДОНОМ Завдяки вигідному географічному розташуванню України багато вітчизняних компаній та підприємців експортують свою продукцію чи послуги закордон. Багато хто з них здійснює таку діяльність з використанням торгової марку (знаку для товарів і послуг). Але варто звернути увагу на те, що реєстрація торгової марки (товарного знаку) в Україні не дає захисту Вашій марці в інших країнах, що може призвести до використання вашої марки за кордоном недобросовісними конкурентами. Щоб убезпечити свій бізнес та активи варто зареєструвати Вашу торгову марку в ти країнах, в яких представлено Ваші продукти. Існує декілька варіантів міжнародної реєстрації торгової марки (знаку для товарів і послуг): Подання окремих заявок у кожній країні, яка цікавить. Подання однієї заявки на декілька країн за Мадридською системою. Подання однієї заявки на весь Євросоюз. У кожній процедурі є певні позитивні та негативні особливості, зважаючи на які і варто обирати підходящу саме для Вас. Розглянемо основні відмінності нижче. Подання окремих заявок у кожній країні, яка цікавить Переваги: Перед поданням на реєстрацію за кордон не обов’язково реєструвати знак в Україні. Реєстрація проходить в кожній країні окремо, а тому, якщо в якійсь із них буде надано відмову у реєстрації, то це […]

Замовити юридичні послуги   ПРО ПЕРЕХІД ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ЗЕМЛЮ ПРИ КУПІВЛІ НЕРУХОМОСТІ НА НІЙ Верховний Суд України на засіданні Судової палати у цивільних справах 12 жовтня 2016 року розглянув справу № 6-2225цс16 за позовом власника об’єкту нерухомості про визнання припиненим права постійного користування земельною ділянкою та визнання права користування земельною ділянкою. При розгляді була сформульована наступна правова позиція. За змістом статті 377 ЦК до особи, яка придбала житловий будинок, будівлю або споруду, переходить право власності на земельну ділянку, на якій вони розміщені, без зміни її цільового призначення, у розмірах, встановлених договором. Якщо договором про відчуження житлового будинку, будівлі або споруди розмір земельної ділянки не визначений, до набувача переходить право власності на ту частину земельної ділянки, яка зайнята житловим будинком, будівлею або спорудою, та на частину земельної ділянки, яка необхідна для їх обслуговування. Якщо житловий будинок, будівля або споруда розміщені на земельній ділянці, наданій у користування, то в разі їх відчуження до набувача переходить право користування тією частиною земельної ділянки, на якій вони розміщені, та частиною ділянки, яка необхідна для їх обслуговування. Тому, придбаваючи певну будівлю чи споруду, Вам слід звертати уваги на умови договору, що регулюють правові підстави належності земельної ділянки відчужувачу та умови переходу прав на земельну ділянку […]

Замовити юридичні послуги   ЗАХИСТИ СВОЮ КОМП’ЮТЕРНУ ПРОГРАМУ – АВТОРСЬКЕ ПРАВО Останні роки дуже сильного розвитку набула ІТ-сфера в Україні. Існує та створюється багато компаній, а також багато програмістів створюють ІТ-продукти самостійно, в тому числі комп’ютерні програми. Але, на жаль, бувають випадки недобросовісної конкуренції, коли працівники компанії, для якої і на замовлення якої вони створювали ІТ-продукт, починають самостійно його використовувати чи розповсюджувати. Крім того, буває, що комп’ютерну програму, яку Ви створювали, витрачаючи свій час та провівши безсонні ночі за монітором, хтось копіює і видає за свою, а ви втрачаєте прибуток і кошти на захист свого авторського права. Щоб убезпечити себе від схожих на вищевикладені ситуацій та великої кількості інших негативних історій, які можна знайти в мережі інтернет чи почути серед друзів та колег, Вам потрібно вчасно та правильно, з дотриманням вимог чинного законодавства, зареєструвати авторське право та отримати свідоцтво про те, що Ви є автором Вашого творіння чи задуму. Фізична особа, яка самостійно створила комп’ютерну програму чи інший ІТ-продукт, є його автором і має всі, передбачені законом, особисті немайнові та майнові права (в тому числі розпоряджатись) своїм твором. А от щодо юридичної особи, то тут є певні особливості – вона не може самостійно набути права на комп’ютерну програму чи інший […]

Замовити юридичні послуги Реєстрація благодійного фонду Бажаєте зареєструвати юридичну особу, основною метою діяльності якої є благодійна діяльність? Тоді Вам варто подумати над тим, щоб створити благодійну організацію. Є декілька видів благодійних організацій, але найбільш поширеним є благодійний фонд, який діє на підставі статуту, має учасників та ними управляється. Крім цього, учасники благодійного фонду не зобов’язані передавати йому будь-які активи для досягнення цілей благодійної діяльності. Реєстрація благодійного фонду здійснюється за загальними правилами, встановленими для реєстрації юридичних осіб. Тобто для його реєстрації необхідно подати наступні документи державному реєстратору: Заява про державну реєстрацію створення юридичної особи, затверджена наказом Міністерства юстиції України від 06.01.2016 року № 15/5 «Про затвердження форм заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»; Установчий документ благодійного фонду. Установчий документ благодійного фонду повинен містити наступні відомості: найменування благодійного фонду; цілі та сфери благодійної діяльності; органи управління благодійного фонду, їх склад, компетенцію, порядок діяльності та прийняття ними рішень; порядок призначення, обрання або затвердження членів органів управління благодійного фонду, їх заміщення, зупинення їх повноважень, припинення їх повноважень (відкликання); порядок внесення змін до установчих документів благодійного фонду; джерела активів (доходів), порядок контролю і звітності благодійного фонду; підстави та порядок припинення благодійного фонду, у тому числі порядок розподілу […]

Як поділити заяву на оформлення торгової марки між двома партнерами Якщо Ви з партнером вирішили розділити бізнес або свій вплив у спільному бізнесі, але вже встигли разом подати на реєстрацію торгової марки (знаку для товарів і послуг) ваш логотип, є процедура до моменту видачі свідоцтва, яка дає можливість в результаті зареєструвати окремо на кожного з Вас ту саму торгову марку, але на різні товари і/або послуги.          Заявник має право поділити заявку на дві і більше заявок (виділені заявки) шляхом розподілу між ними перелічених у цій заявці товарів і послуг таким чином, щоб кожна з виділених заявок не містила товари і послуги, споріднені з товарами і послугами, переліченими в інших заявках.             Поділ заявки здійснюється шляхом подання заявником заяви про внесення до заявки відповідних змін та виділеної заявки (заявок). За таке подання сплачується збір. Важливо також звернути увагу на те, що дата подання виділеної заявки є такою самою, як дата подання первинної (поділеної) заявки. А це означає, що Ви захищені від конкурентів, які могли подати заяву після того, як була подана первинна заява на реєстрацію торгової марки. Для збереження дати подання необхідно дотримання таких умов: а) наявність у заявці, що поділяється, кількох товарів і/або послуг; б) тотожність […]

Передача прав на торгову марку Зареєстровану у встановленому законодавством порядку торгову марку (знак для товарів і послуг) можна продати. Продаж можна здійснити як від власника/власників торгової марки третім особам/особі, так і від одного співвласника торгової марки іншому співвласнику тієї ж торгової марки. Такий перехід права на торгову марку оформляється договором про передачу прав на знак для товарів і послуг – це договір, за яким Власник прав інтелектуальної власності на цю торгову марку (знак для товарів і послуг) передає за певну винагороду всі матеріальні права на використання цієї торгової марки іншій особі – правонаступнику.                  У порівнянні з ліцензійним (можна ознайомитись за посиланням: goo.gl/pV26i2) та субліцензійним (можна ознайомитись за посиланням: goo.gl/hiBxOD) договорами за договором про передачу прав на знак для товарів і послуг передаються всі права на торгову марку та попередній власник повністю втрачає повноваження на користування, розпорядження та володіння такою торговою маркою, а також даний договір підлягає обов’язковій державній реєстрації, яка здійснюється за плату.   Важлива інформацію, яку варто дізнатись перед укладенням такого договору: На кого в реальному часі зареєстровано торгову марку: чи не було її раніше передано за аналогічним договором. Чи є діючі Ліцензійні договори на цю торговельну марку. Чи не накладено на цю торгову марку заборон судами, чи […]

Підписатись на наші новини

error: