Чи подається до ДФС повідомлення про прийняття працівника в разі зміни директора Податківці підтвердили потребу надання власником підприємства повідомлення до ДФС про прийняття працівника (керівника підприємства) на роботу. Навіть якщо такі відомості вже були направлені державним реєстратором у зв’язку із вчиненням реєстраційних дій щодо зміни керівника юридичної особи Пояснюється це тим, що надання ДФС та її територіальним органам повідомлення про прийняття працівника на роботу та порядок внесення інформації щодо зміни керівника до облікових даних платників податків регулюють різні правові акти. А тому повідомлення про прийняття працівника на роботу власник підприємства або уповноважений ним орган (особа) подає до територіальних органів ДФС за місцем свого обліку як платника ЄСВ незалежно від надання інформації про зміну керівника в порядку, визначеному Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців» від 15.05.2003 № 755-IV. Лист Державної фіскальної служби України від 02.10.2015 р. № 20929/6/99-99-17-03-03-15 “Щодо необхідності надання власником підприємства повідомлення про прийняття працівника (керівника підприємства) на роботу до ДФС, якщо такі відомості направлені державним реєстратором у зв’язку зі зміною керівника”   Повноваження ліквідованого Держпромнагляду передані Держпраці Кабінет міністрів України ліквідував Державну службу гірничого нагляду та промислової безпеки і передав її повноваження Державній службі з питань праці. Потрібно відзначити, що основними завданнями […]

Зміни до Інструкції про службові відрядження Міністерство фінансів України внесло зміни до Інструкції про службові відрядження. Так, не потрібно буде здійснювати реєстрацію особи, яка вибуває у відрядження, у спеціальному журналі. Форму цього журналу вилучено із Інструкції про службові відрядження в межах України та за кордон. Додано норму щодо порядку відшкодування витрат на відрядження, якщо дата на транспортному квитку не збігається з датою прибуття працівника з відрядження згідно з наказом про відрядження. Тоді за дозволом керівника підприємства до уваги береться затримка у відрядженні на вихідні або святкові й неробочі дні у разі, якщо строк перебування працівника поза місцем його постійної роботи не перевищуватиме строку відрядження. За такі дні працівникові не відшкодовуватимуть добові витрати, витрати на найм житлового приміщення та інші витрати (крім витрат на проїзд з місця відрядження до місця постійної роботи). Також відповідно до змін керівники підприємств зможуть особисто вирішувати питання відшкодування своїх витрат на найм житлових приміщень, що перевищують відповідні граничні суми, на проїзд у м’якому вагоні, суднами морського та річкового транспорту, повітряним транспортом за квитками 1-го класу та бізнес-класу, а також витрат на перевезення багажу понад вагу, вартість перевезення якої входить до вартості квитка. Наказ Міністерства фінансів України від 04 серпня 2015 року № 694 «Про затвердження Змін до […]

Відповіді на запитання учасників семінару, що відбувся 27 травня 2015 року у м. Львів (PREMIER HOTEL DNISTER) “РРО – особливості застосування у 2015 році”   Запитання 1. Чи потрібно касовий апарат підприємцю, який перейшов на загальну систему та не планує отримувати дохід?   Відповідь. Ні, не потрібно. Касовий апарат необхідно використовувати тим суб’єктам господарювання, хто  в першу чергу здійснює діяльність та у відповідності до ЗУ «Про РРО» має обов’язок їх застосовувати у розрахунках з покупцями за готівку.   Запитання 2. Чи потрібно касовий апарат для підприємця,який знаходиться на 1 групі надає перукарські послуги?    Відповідь. Ні, не потрібно. Згідно Податкового Кодексу України (ПКУ надалі) ст. 296.10. «Платники єдиного податку другої і третьої (фізичні особи-підприємці) груп при здійсненні діяльності на ринках, при продажу товарів у дрібнороздрібній торговельній мережі через засоби пересувної мережі, а також платники єдиного податку першої групи не застосовують реєстратори розрахункових операцій.»   Запитання 3. Підприємство єдиноподатник 3-я група, туроператор, продає путівку фізичній особі іншого туроператора. Через касовий апарат необхідно пробивати всю вартість туру (з нашою агентською винагородою чи окремо агентські послуги і тур, щоб було повне оприбуткування готівки)?   Відповідь. Зазвичай такого роду договори (тип договорів комісії, агентський, доручення) передбачають, що одна сторона доручає іншій стороні за винагороду […]

Нова форма декларації про майновий стан і доходи У Міністерстві юстиції був зареєстрований наказ Міністерства фінансів «Про затвердження форми податкової декларації про майновий стан і доходи та Інструкції щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи». До опублікування у “Офіційному віснику України” наказ готується 17.11.2015. Наказ Мінфіну «Про затвердження форми податкової декларації про майновий стан і доходи та Інструкції щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи» від 02.10.2015 р. № 859   Довіреність на отримання ЕЦП Акредитований центр сертифікації ключів ДФС України з 30 жовтня 2015р. видаватиме електронні цифрові підписи юридичним особам та фізичним особам – підприємцям особисто або виключно на підставі довіреності, посвідченої нотаріально з дотриманням вимог Закону України від 12 вересня 1993 року №3425 «Про нотаріат». У довіреності необхідно надати представнику відповідні повноваження для отримання послуг ЕЦП (подання до АЦСК ІДД ДФС реєстраційних документів заявника, вчинення необхідних реєстраційних дій, генерація особистих ключів заявника, блокування, поновлення та скасування посилених сертифікатів тощо). Якщо реєстраційні документи заявника (реєстраційна картка тощо) підписані безпосередньо представником, в довіреності повинно бути додатково обумовлено наділення представника повноваженнями укладати від імені заявника договір про надання послуг ЕЦП. Офіційний портал Акредитованого центру сертифікації ключів інформаційно-довідкового департаменту ДФС України, рубрика «Новини»   Оподаткування ПДВ операцій з перерахування коштів […]

При зміні місця торгівлі алкоголем необхідно отримати нову ліцензію Державна фіскальна служба надала роз’яснення, в якому сказано, що ліцензія дає право на торгівлю алкоголем тільки у визначеному в ній місці. У ст. 1 Закону «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» ліцензія (спеціальний дозвіл) – документ державного зразка, який засвідчує право суб’єкта господарювання на здійснення одного із зазначених у Законі видів діяльності протягом певного терміну. Роздрібна торгівля алкогольними напоями або тютюновими виробами може здійснюватися суб’єктами господарювання всіх форм власності, у тому числі їх виробниками, за наявності у них ліцензій. У додатку до ліцензії на роздрібну торгівлю алкогольними напоями суб’єктом господарювання зазначається адреса місця торгівлі і перелік електронних контрольно-касових апаратів та інформація про них: модель, модифікація, заводський номер, виробник, дата виготовлення; реєстраційні номери книг обліку розрахункових операцій, які знаходяться у місці торгівлі. Місце торгівлі визначається як місце реалізації товарів, у тому числі на розлив, в одному торговому приміщенні (будівлі) за місцем його фактичного розташування, для тютюнових виробів і пива – без обмеження площі, для алкогольних напоїв, крім пива, – торговельною площею не менше 20 кв. метрів, обладнане РРО (незалежно від їх кількості) або де є книги обліку розрахункових операцій (незалежно від їх кількості), в […]

Набрав чинності Закон про електронну комерцію Закон № 675-VIII «Про електронну комерцію», який регулює правові відносини у сфері електронної комерції під час здійснення електронних угод, набрав чинності 30 вересня. Законом регламентовані правила укладання електронного договору; обов’язки продавців; рекламні розсилки; розрахунки у сфері електронної комерції; захист персональних даних і т.д. Закон України  від 03.09.2015 № 675-VIII «Про електронну комерцію»   Порядок виплати дивідендів АТ Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку на засіданні 29 вересня схвалила проект « Порядку виплати акціонерним товариством дивідендів». Проект розроблено з метою приведення нормативних актів НКЦПФР у відповідність із Законом «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів», який набирає чинності з 1 травня 2016 року. У документі детально прописана послідовність дій АТ, професійних учасників депозитарної системи України з виплати акціонерним товариством дивідендів, порядок і терміни перерахування дивідендів особам, які мають право на отримання дивідендів. Зокрема, зафіксовано, що АТ може здійснювати виплату дивідендів через депозитарну систему України або безпосередньо акціонерам. Документом встановлено, що у разі виплати дивідендів не в повному обсязі, а частинами, кошти мають бути виплачені одночасно всім особам, які мають право на отримання дивідендів, на пропорційній основі. Згідно з проектом, перераховані через депозитарну систему дивіденди залишатимуться там до моменту […]

Проект Трудового кодексу прийнятий за основу Верховна Рада України 5 листопада прийняла за основу проект Трудового кодексу України. Проект Трудового кодексу складається з дев’яти книг (368 статей), а також прикінцевих та перехідних положень. У проект повністю інкорпоровані норми законів «Про оплату праці», «Про відпустки» та частково Закону «Про охорону праці». Документ визначає основні принципи правового регулювання трудових відносин. У доопрацьованому проекті виписані характеристики умов праці, зокрема, шкідливі і небезпечні умови праці, особливий характер праці, легкі умови праці неповнолітніх, роз’їзний характер роботи, польові умови праці. Прописаний порядок оприлюднення держорганами норм законодавства про працю, осучаснені положення про гарантії мобілізованим, відпустці матерям дітей-інвалідів тощо.  Проект Трудового кодексу України від 27 грудня 2014 № 1658.   Посилено відповідальність роботодавців за порушення прав мобілізованих Верховною Радою України прийнято Закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за порушення встановлених законом гарантій працівникам, призваним на військову службу. Відповідно до даного Закону стаття 265 КЗпП доповнено нормою, згідно з якою юридичні особи та ФОП за недотримання встановлених законом гарантій і пільг працівникам, які залучаються до виконання обов’язків, передбачених законами про військовий обов’язок, про альтернативну (невійськову) службу, про мобілізацію, несуть відповідальність у вигляді штрафу в 10- кратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на […]

Вихідні і святкові дні в 2016 році У наступному році на підприємствах, в установах, організаціях робота не проводиться у такі святкові і неробочі дні: 1 січня – Новий рік; 7 січня – Різдво Христове; 8 березня – Міжнародний жіночий день; 1 травня – Великдень; 1 і 2 травня – День міжнародної солідарності трудящих; 9 травня – День Перемоги; 19 червня – Трійця; 28 червня – День Конституції України; 24 серпня – День незалежності України; 14 жовтня – День захисника України. Разом з цим, Міністерство соціальної політики України в листі від 20.07.2015 р № 10846/0/14-15/13 повідомили, що в 2016 році на 1 травня (неділя) припадає два свята – День міжнародної солідарності трудящих і Великдень. При цьому, незважаючи на те, що з вихідним днем збігається два святкові дні, переносу підлягає тільки один день – неділю (1 травня) на вівторок (3 травня). Зазначене розпорядження носить рекомендаційний характер, тому рішення про перенесення робочих днів приймається роботодавцем самостійно шляхом видання наказу чи іншого розпорядчого документа. Лист Міністерства соціальної політики України від 20.07.2015 р. № 10846/0/14-15/13 «Про розрахунок норми тривалості робочого часу на 2016 рік»   Встановлено норми тривалості робочого часу Міністерство соціальної політики в листі від 20.07.2015 р № 10846/0/14-15/13 надало розрахунок норм тривалості робочого […]

Податкова соціальна пільга при звільненні з місця роботи зберігається Фізична особа – платник податку, який був звільнений з місця роботи, має право на отримання податкової соціальної  пільги в місяці, в якому відбулося таке звільнення. Зокрема, це передбачено відповідно до підпункту 169.3.4 пункту 169.3 статті 169 ПКУ. Платник податку має право на  зменшення суми загального місячного оподатковуваного доходу, отримуваного від одного роботодавця у вигляді заробітної плати, якщо його розмір не перевищує суми, що дорівнює розміру місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 гривень. Крім того варто зазначити, що податкова соціальна пільга застосовується до нарахованого платнику податку місячного доходу у вигляді заробітної плати тільки за одним місцем його нарахування (виплати). Отже, оскільки платник податків має право на отримання податкової соціальної пільги лише від одного працедавця і реалізував це право у звітному місяці на старому місці роботи, то слід зауважити, що при прийнятті на нове місце роботи, така фізична особа не має права на отримання в цьому місяці податкової соціальної пільги. Проте, при дотриманні умов отримання податкової соціальної пільги, фізична особа на новому місці роботи має право на отримання податкової соціальної пільги лише з наступного місяця після прийняття на […]

Заборона перевезення вантажів вагою понад 40 т Кабінет Міністрів України постановою від 21 жовтня № 869 заборонив рух транспортних засобів фактичною масою більше 40 т, або більше 11 т на вісь (для контейнеровозів – понад 46 т) на автомобільних дорогах загального користування при перевезенні подільних вантажів. Також КМУ введено обмеження на рух автомобільними дорогами загального користування місцевого значення для вантажівок фактичною масою більше 24 т (або більше 7 т на вісь). Постанова Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 року № 869 «Про внесення змін до пункту 22.5 Правил дорожнього руху»     Державна аудиторська служба замість фінінспекції Постановою КМУ від 28 жовтня 2015 року № 868 вирішено утворити Державну аудиторську службу як центральний орган виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів через Міністра фінансів. При цьому, даний орган буде утворено через реорганізацію Державної фінансової інспекції шляхом перетворення. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 р. № 868 «Про утворення Державної аудиторської служби України»   Спрощено процедури оформлення товарів для українських експортерів Закон про ратифікацію Протоколу про внесення змін до Марракеської угоди про створення Світової організації торгівлі був прийнятий Верховною Радою 4 листопада. Ним передбачено істотне спрощення експортно-імпортних процедур для українських експортерів. Як зазначають у Міністерстві економічного розвитку і […]

Підписатись на наші новини

error: